Po vnosu v iskalno vrstico se bodo prikazali predlogi. Za pregled uporabite puščici gor in dol. Za izbiro uporabite tipko Enter. Če je izbor fraza, bo ta fraza uporabljena v iskanju. Če je predlog povezava, se bo brskalnik pomaknil na to stran.
Podrobnosti podjetja
Ponudnik spletišča:
Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Ireland
Direktorji:
Dermot Clarke, Killian Pattwell, Andrea Finnegan
ID za DDV: IE9827384L
Št. vpisa v trgovinski register: (irski urad za registracijo podjetij) IE 511825
Stopite v stik z nami:
Email address :
terms@airbnb.com
Pogodbena stranka za plačilne storitve, namenjene uporabnikom s stalnim prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu, Švici in Rusiji:
Airbnb Payments UK Ltd.
280 Bishopsgate
London
EC2M 4RB
Združeno kraljestvo
Številka podjetja:
09392688
Direktorji:
Quent Rickerby, Bart Rubin
Finančni nadzorni organ (FCA) pooblašča in nadzira Airbnb Payments UK Ltd. kot institucijo za izdajo elektronskega denarja z referenčno številko 900596.
Pogodbena stranka za plačilne storitve, namenjene uporabnikom s stalnim prebivališčem ali sedežem v Evropskem gospodarskem prostoru:
Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luksemburg
Luxembourg
Številka podjetja:
B230618
Direktorji:
Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin
Luksemburška komisija za nadzor finančnega sektorja (v nadaljevanju: CSSF) pooblašča in ureja: Airbnb Payments Luxembourg S.A. pod referenčno številko: Z21.
Do platforme Evropske komisije za spletno reševanje sporov lahko dostopate prek povezave: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Upoštevajte, da se Airbnb ne zavezuje niti ni dolžan, da kakršenkoli spor s potrošniki posreduje v obravnavo organu, pristojnemu za alternativno reševanje potrošniških sporov.

Podatki o povprečnem številu mesečnih aktivnih prejemnikov v Evropski uniji:

V skladu s členom 24(2) zakona o digitalnih storitvah (DSA) morajo spletne platforme do 17. februarja 2023 objaviti »podatke o povprečnem številu mesečnih aktivnih prejemnikov storitve v Uniji« ter nato objavljati najnovejše podatke vsakih šest mesecev.

V skladu z določbami DSA, vključno z uvodno izjavo 77, smo izračunali, da je povprečno število naših mesečnih aktivnih prejemnikov v Evropski uniji za obdobje 1. avg. 2023–31. jan. 2024 približno 33.5M.

Še naprej bomo spremljali razvoj dogodkov in v skladu s členom 24(2) DSA vsakih šest mesecev objavili podatke o povprečnem številu mesečnih aktivnih prejemnikov naših storitev v Evropski uniji.

Informacije o točki za stik za organe v EU v skladu z Zakonom o digitalnih storitvah (zakon DSA)
Enotna točka za stik za organe držav članic, Evropsko komisijo in odbor v skladu s členom 11 zakona DSA: dsa-authorities@airbnb.com. Prepričajte se, da vsa komunikacija poteka v angleščini oz. da vsebuje priloženi prevod v angleščino.
© 2024 Airbnb, Inc. All rights reserved.