Podrobnosti podjetja

Ponudnik spletišča:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Irska

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell in Andrea Finnegan
ID za DDV: IE9827384L
Št. vpisa v trgovinski register: (irski urad za registracijo podjetij) IE 511825

Stopite v stik z nami:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.si/help/contact_us

Pogodbena stranka za plačilne storitve, namenjene uporabnikom s stalnim prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu, Švici in Rusiji:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
London
EC4V 6JA
Združeno kraljestvo

Številka podjetja: 09392688
Direktorji: Quent Rickerby, Bart Rubin in Sam Shrauger

Finančni nadzorni organ (FCA) pooblašča in nadzira Airbnb Payments UK Limited kot institucijo za izdajo elektronskega denarja z referenčno številko 900596.

Pogodbena stranka za plačilne storitve, namenjene uporabnikom s stalnim prebivališčem ali sedežem v Evropskem gospodarskem prostoru:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luksemburg

Številka podjetja: B230618
Direktorji: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin in Sam Shrauger

Luksemburška komisija za nadzor finančnega sektorja (v nadaljevanju: CSSF) pooblašča in ureja: Airbnb Payments Luxembourg S.A. pod referenčno številko: Z21.

Do platforme Evropske komisije za spletno reševanje sporov lahko dostopate prek povezave: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Upoštevajte, da se Airbnb ne zavezuje niti ni dolžan, da kakršenkoli spor s potrošniki posreduje v obravnavo organu, pristojnemu za alternativno reševanje potrošniških sporov.

Podatki o povprečnem številu mesečnih aktivnih prejemnikov v Evropski uniji:

V skladu s členom 24(2) zakona o digitalnih storitvah (DSA) morajo spletne platforme do 17. februarja 2023 objaviti »podatke o povprečnem številu mesečnih aktivnih prejemnikov storitve v Uniji« ter nato objavljati najnovejše podatke vsakih šest mesecev.

V skladu z določbami DSA, vključno z uvodno izjavo 77, smo izračunali, da je povprečno število naših mesečnih aktivnih prejemnikov v Evropski uniji za obdobje 1. avgust 2022 - 31. januar 2023 približno 30.6M.

Še naprej bomo spremljali razvoj dogodkov in v skladu s členom 24(2) DSA vsakih šest mesecev objavili podatke o povprečnem številu mesečnih aktivnih prejemnikov naših storitev v Evropski uniji.