Podrobnosti podjetja

Ponudnik spletišča:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
The Watermarque Building, South Lotts Road
Ringsend, Dublin 4
Irska

Direktorji: Aisling Hassell in Dermot Patrick Clarke
ID za DDV: IE9827384L
Št. vpisa v trgovinski register: (irski urad za registracijo podjetij) IE 511825

Stopite v stik z nami:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.si/help/contact_us

Pogodbenica za plačilne storitve:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
London
EC4V 6JA
Združeno kraljestvo

Številka podjetja: 09392688
Direktorji: Divya Bhardwaj, Michael Liberatore in David Bernstein

Finančni nadzorni organ (FCA) pooblašča in nadzira Airbnb Payments UK Limited kot institucijo za izdajo elektronskega denarja z referenčno številko 900596.

Spletišče Evropske komisije za spletno reševanje sporov:
http://ec.europa.eu/consumers/odr