Preskoči na vsebino
  Za dostop do predlaganih rezultatov se pomaknite naprej

  Pravilnik o izrednih okoliščinah

  Pravilnik je v veljavi do 19. januarja 2021

  Kako deluje

  Če boste morali odpovedati rezervacijo zaradi nepričakovanih okoliščin, na katere nimate vpliva, vam bomo morda lahko vrnili denar ali pa vam odpisali dodatne stroške za odpoved rezervacije. Spodaj je seznam okoliščin, ki jih zajema pravilnik o izrednih okoliščinah. Preden odpoveste rezervacijo, preverite, ali spodnji seznam vključuje vaše okoliščine in ali lahko predložite zahtevano dokumentacijo.

  Upoštevajte, da so odpovedi rezervacij brez dodatnih stroškov mogoče samo v primeru izrednih okoliščin, ki nastopijo pred uradnim datumom prihoda. Poleg tega naš pravilnik o izrednih okoliščinah ne velja za rezervacije v okviru programa Luxe ali Luxury Retreats, za katere velja poseben pravilnik o povračilu stroškov gostom, ki so rezervacije opravili v okviru programa Luxe.

  Okoliščine, v katerih morate predložiti dokumentacijo

  Smrt gostitelja ali sogostitelja, gosta, dodatnega gosta, ožjega družinskega člana ali negovalca. Prosili vas bomo, da predložite enega od naslednjih dokumentov:

  • potrdilo o smrti,
  • osmrtnico,
  • članek, v katerem je navedeno ime pokojne osebe,
  • policijsko poročilo.

  Nepričakovano resno zdravstveno stanje ali poškodba gostitelja ali potujočega uporabnika. Prosili vas bomo, da predložite izjavo zdravnika, ki potrjuje, da oseba ne more sprejeti gostov ali potovati zaradi nepričakovanega resnega zdravstvenega stanja ali poškodbe. Na izjavi mora biti naveden tudi datum po opravljeni rezervaciji, posredovana pa mora biti v 14 dneh po odpovedi rezervacije. Naš pravilnik o izrednih okoliščinah trenutno ne vključuje predhodno obstoječih bolezni, s katerimi je bil uporabnik seznanjen v času rezervacije.

  Zakonske obveznosti, vključno z dolžnostjo pričanja pred sodiščem, omejitvami potovanj, sodnimi postopki in vojaško dolžnostjo. Prosili vas bomo, da predložite kopijo uradnega obvestila, kjer je naveden datum po opravljeni rezervaciji, vključno z imenom osebe, ki mora izpolniti svojo obveznost.

  Nepredvidena premoženjska škoda, vzdrževanje in težave z opremo v prenočišču na Airbnbju, ki gostitelju onemogočajo varno skrb za goste ali gostom preprečujejo dostop do osnovnih potrebščin, kot je tekoča voda. To ne vključuje načrtovanih obnov. Prosili vas bomo, da predložite vse naslednje dokumente:

  • dokazilo, da je težava v fazi odpravljanja,
  • oceno, kdaj bo težava odpravljena,
  • račun za opravljena popravila,
  • fotografije nastale škode.

  Motnje na področju prevoznih storitev, vključno z zaprtjem cest in odpovedmi letov, zaradi česar potovanje na vašo destinacijo ni mogoče, nadomestni prevoz pa ne obstaja. To vključuje zaprtja cest in odpovedi letov zaradi naravnih nesreč, kot so potresi ali hude nevihte. Prosili vas bomo, da predložite obvestilo o zaprtju ceste ali dokazilo o odpovedi leta s strani letalske družbe in podporno dokumentacijo, ki potrjuje, da potovanje na vašo destinacijo ni mogoče.

  Odpovedi prevoza z vlakom, avtobusom ali trajektom, kadar nadomestni prevoz ni na voljo v istem dnevu. Prosili vas bomo, da predložite dokumentacijo, kot sta posnetek zaslona spletišča podjetja ali spletna povezava do uradne izjave prevoznika, iz katere je jasno razvidno, da prevoznik tistega dne ni opravljal dejavnosti prevoza.

  Okoliščine, ki zahtevajo poseben pregled

  V primeru teh okoliščin ne potrebujete dokumentacije, vendar bo naša specializirana ekipa pregledala vsak primer, da potrdi, ali te okoliščine vplivajo neposredno na vas.

  Rezervacije v programu Open Homes, ki so bile odpovedane. Več informacij o programu Open Homes

  Naravne nesreče, teroristične dejavnosti in civilni/politični nemiri, ki gostu preprečujejo potovanje na destinacijo ali iz nje, ali zaradi katerih ni varno, da bi gostitelj sprejel goste.

  Epidemična bolezen, ki nenadoma prizadene regijo ali celotno skupino ljudi. To ne vključuje obstoječih bolezni, ki so značilne za določeno območje, na primer malarija na Tajskem ali mrzlica denga na Havajih. Vse posodobitve našega pravilnika v zvezi z izbruhom bolezni in obsegom uporabe pravilnika so določene na podlagi obvestil Svetovne zdravstvene organizacije in lokalnih organov.

   Omejitve potovanj, ki jih uvedejo vlada, organi kazenskega pregona ali vojska in zaradi katerih so potovanja na lokacijo prenočišča ali doživetja ali z nje omejena.

   Priporočila glede zaščite in varnostnih groženj, ki so izdana za lokacijo prenočišča ali doživetja oziroma odhodno destinacijo gosta.

   Prekinjeno delovanje kritične infrastrukture, ki prizadene lokacijo prenočišča ali doživetja.

   Spremembe zahtev za vizume ali potne listine, zaradi katerih potovanje na destinacijo ni mogoče. To ne vključuje izgubljenih ali pretečenih potovalnih dokumentov.

   Kaj naj storim?

   Če ste potrdili, da vaše okoliščine izpolnjujejo zgornje zahteve, najprej odpovejte rezervacijo prenočišča ali doživetja na Airbnbju. Če za vašo rezervacijo veljajo priznane izredne okoliščine, vas bomo obvestili, da vaša rezervacija izpolnjuje pogoje za odpoved rezervacije brez dodatnih stroškov, kot gost pa boste prejeli vračilo celotnega zneska.

   Če vaša rezervacija ne izpolnjuje pogojev samodejno, jo lahko še vedno odpoveste, nato pa se obrnete na nas, da podate zahtevo za vračilo denarja. Medtem ko bo naša ekipa pregledovala vaš primer, vam bomo pojasnili naslednje korake − od predložitve potrebne dokumentacije do postopka čakanja. Zahtevo za vračilo denarja morate poslati v 14 dneh po odpovedi rezervacije.

   Opomba:spodnji pravilnik o izrednih okoliščinah velja za vse prihode gostov od vključno 20. januarja 2021 dalje. Za vse prihode gostov, ki so predvideni pred 20. januarjem 2021, se bo še naprej uporabljal zgornji pravilnik. Pogoji uporabe tega pravilnika se v primeru bolezni COVID-19 ne bodo spremenili, ko bo z 20. januarjem 2021 v veljavo stopil nov pravilnik. Pravilnik prav tako ne bo vključeval večine okoliščin, povezanih z boleznijo COVID-19.

   Pravilnik o izrednih okoliščinah

   Datum začetka veljavnosti: 20. januar 2021

   Pregled

   Ta pravilnik o izrednih okoliščinah pojasnjuje, kako obravnavamo odpovedi rezervacij v primeru nepredvidljivih okoliščin, na katere nimate vpliva in do katerih pride po opravljeni rezervaciji. Zaradi takšnih okoliščin rezervacije ni mogoče oziroma je z zakonom ni dovoljeno zaključiti. Ta pravilnik velja za rezervacije prenočišč in doživetij.

   Če je rezervacijo mogoče odpovedati v skladu s tem pravilnikom, ta pravilnik prevlada nad gostiteljevim pravilnikom o odpovedi. Gostje, ki so jih prizadele okoliščine, zajete v tem pravilniku, lahko odpovejo rezervacijo in, glede na okoliščine, prejmejo vračilo denarja, dobroimetje za rezervacije in/ali drugo nadomestilo. Gostitelji, ki so jih prizadele okoliščine, zajete v tem pravilniku, lahko odpovejo rezervacijo brez neugodnih posledic, vendar bomo glede na okoliščine morda blokirali datume odpovedanih rezervacij v njihovem koledarju.

   Katere okoliščine so zajete

   V tem pravilniku se izraz »okoliščine« nanaša na spodaj navedene situacije, ki nastopijo po rezervaciji in ki jih ni bilo mogoče predvideti v času rezervacije ter preprečujejo ali z zakonom prepovedujejo dokončanje rezervacije.

   Spremembe vladnih zahtev glede potovanj. Nepričakovane spremembe zahtev, ki jih vladna agencija uvede za vizume ali potne listine in zaradi katerih potovanje na destinacijo ni mogoče. To ne vključuje izgubljenih ali pretečenih potovalnih dokumentov niti drugih osebnih okoliščin, na podlagi katerih lahko gost pridobi dovoljenje za potovanje.

   Razglašene izredne razmere in epidemije. Izredne razmere na lokalni ali državni ravni, epidemije, pandemije in izredne razmere na področju javnega zdravja, ki jih razglasi vlada. To ne vključuje obstoječih bolezni, ki so značilne za določeno območje, na primer malarija na Tajskem ali mrzlica denga na Havajih.

   Vladne omejitve potovanj. Omejitve potovanj, ki jih uvede vladna agencija in zaradi katerih potovanje na lokacijo prenočišča in iz nje ter bivanje na tej lokaciji ni mogoče oziroma ni dovoljeno. To ne vključuje nezavezujočih potovalnih priporočil in podobnih navodil vladnih organov.

   Vojaški napadi in druga dejanja sovražnosti. Dejanja, ki so posledica vojne in sovražnosti, napadi, državljanska vojna, terorizem, eksplozije, bombni napadi, upori, nemiri, vstaja, državljanski in civilni nemiri.

   Naravne nesreče. Naravne nesreče, višja sila, obsežni izpadi kritične infrastrukture, vulkanski izbruhi, cunamiji ter drugi hudi in neobičajni vremenski pojavi. To ne vključuje vremenskih in naravnih razmer, ki so še posebej pogoste in jih je zato mogoče predvideti na tej lokaciji, kot so orkani, ki nastanejo v času sezone orkanov na Floridi.

   Kaj ni zajeto v pravilniku

   Vse ostale okoliščine. Po tem pravilniku je mogoče odpovedati samo rezervacije v primeru okoliščin, ki so opisane zgoraj. Vse ostale okoliščine so izključene. V skladu s tem pravilnikom ni mogoče odpovedati rezervacij zaradi naslednjih okoliščin: nepričakovano resno zdravstveno stanje, bolezen ali poškodba; zakonske obveznosti, kot so dolžnost porotnika, sodni postopki ali vojaške dolžnosti; potovalna priporočila ali druga navodila vladnih organov (ki ne povzročijo prepovedi potovanja); odpoved ali sprememba datuma dogodka, zaradi katerega je bila opravljena rezervacija; in motnje na področju prevoznih storitev, ki niso povezane z okoliščinami, kot so zaprtja cest ter odpovedi letov in prevoza z vlaki, avtobusi in trajekti. Če v teh primerih odpoveste rezervacijo, bo višina zneska vračila odvisna od pravilnika o odpovedi, ki velja za rezervacijo.

   Kaj morate storiti

   Če vas obvestimo ali objavimo informacije, ki potrjujejo, da ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, upoštevajte navodila za odpoved rezervacije, ki vam jih posredujemo. Ko vas bomo obvestili ali objavili informacije o tem, kako ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, bi morali imeti možnost za odpoved rezervacije v skladu s tem pravilnikom. Pojdite na stran »Potovanja«, kjer odpoveste zadevno rezervacijo. Če menite, da ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, vendar vas o nastalih okoliščinah nismo obvestili niti objavili informacij, se obrnite na nas, da boste lahko odpovedali svojo rezervacijo. V vseh primerih morate biti pripravljeni predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako so okoliščine vplivale na vas ali na vašo rezervacijo.

   Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na nas.

   Drugi pogoji, ki jih morate upoštevati

   Ta pravilnik velja za vse rezervacije z datumom prihoda gostov v času veljavnosti pravilnika ali pozneje. Ta pravilnik ne velja za rezervacije v okviru programa Luxe, za katere velja poseben pravilnik o povračilu stroškov gostom, ki so rezervacije opravili v okviru programa Luxe.

   Ste dobili pomoč, ki ste jo potrebovali?
   Podobni članki