Po vnosu v iskalno vrstico se bodo prikazali predlogi. Za pregled uporabite puščici gor in dol. Za izbiro uporabite tipko Enter. Če je izbor fraza, bo ta fraza uporabljena v iskanju. Če je predlog povezava, se bo brskalnik pomaknil na to stran.
Pravilnik o skupnosti

Kako biti dober sosed

Spoštljivi moramo biti do vseh ljudi okoli nas, tudi do tistih, ki niso člani skupnosti Airbnb. Spoštovanje med drugim izkazujemo tako, da ne motimo sosedov z motečimi srečanji in hrupom ter skrbimo, da s svojim vedenjem in dejanji ne vznemirjamo drugih.

Kaj dovolimo

  • Pravila po meri gostiteljev: gostiteljem priporočamo, da v svojem hišnem redu, opisih prenočišč in sporočilih, ki jih pošiljajo prek Airbnbja, jasno navedejo, kaj pričakujejo od gostov. Airbnb določa minimalne standarde, gostitelji pa morajo razmisliti o tem, katere dodatne informacije ali smernice bodo vključili v vnose, da bodo ustrezali okoliščinam v njihovi soseski.
  • Dogodki profesionalnih gostiteljev: samo profesionalna prenočitvena podjetja (kot so hoteli ali bed and breakfasti) lahko prirejajo obsežne dogodke, in sicer pod pogojem, da ti dogodki ne motijo sosedov ali kako drugače povzročajo nevšečnosti v skupnosti.

Česa ne dovolimo

  • Moteča srečanja: srečanja, ki ogrožajo varnost okoliške skupnosti ali jo vznemirjajo, niso dovoljena – ne glede na to, kako velika so. Več o naših pravilih o nadlegovanju skupnosti, vključno z našimi pravili proti motečim zabavam in dogodkom.
  • Vnosi, ki oglašujejo »hiše za zabave«: gostitelji ne smejo spodbujati ali kako drugače dovoljevati motečih srečanj, zabav ali dogodkov v opisih svojih prenočišč ali kje drugje, razen če skrbijo za goste v okviru profesionalnega prenočitvenega podjetja.
  • Povzročanje nevšečnosti v skupnosti: moteče vedenje in dejanja, vključno s prekomernim kajenjem v bližini sosedov ali na območjih, kjer je kajenje prepovedano, smetenjem, povzročanjem prekomernega hrupa ali oviranjem dostopa sosedov do njihovih domov, niso dovoljeni.

Tukaj smo, da vam pomagamo

Če vi ali kdo drug čutite, da ste ogroženi ali v nevarnosti, se za pomoč najprej obrnite na lokalne organe kazenskega pregona. Če ste poleg tega priča vedenju, ki je v nasprotju z našimi pravilniki, ali če takšno vedenje izkusite na lastni koži, nas o tem obvestite.


Čeprav te smernice ne zajemajo vseh možnih scenarijev, so oblikovane tako, da nudijo splošne napotke glede pravilnikov skupnosti Airbnb.

Vam je ta članek pomagal?

Podobni članki

Poiščite pomoč glede rezervacij, računa in marsičesa drugega.
Prijava ali registracija