Za dostop do predlaganih rezultatov se pomaknite naprej
  Ta vsebina ni na voljo v izbranem jeziku, zato je zaenkrat na voljo v najbližjem razpoložljivem jeziku.

  Kako Airbnb ščiti gostitelje

  Preberite si več o Airbnbjevi samodejni zaščiti.
  Avtor: Airbnb, datum: 4. feb. 2020
  Čas branja: 3 min
  Posodobljeno 21. jul. 2023

  Izpostavljeno

  Ne glede na to, ali ste nov gostitelj ali pa se samo poigravate z mislijo, da bi začeli skrbeti za goste, vas morda zanima, kako lahko zaščitite svoj prostor in lastnino, ko sprejmete popotnike v svoje bivališče. Primeri nastanka škode in varnostnih incidentov so zelo redki, vendar je Airbnb uvedel številne zaščitne ukrepe tako za gostitelje kot za goste.

  Profili in mnenja

  Airbnb vam pomaga spoznati goste. Če uporabljate možnost takojšnje rezervacije, lahko prilagodite svoje nastavitve in navedete dodatne zahteve za goste, ki so strožje od naših splošnih zahtev za rezervacije za vse goste. Če pa raje vidite, da gostje ročno pošljejo zahteve za rezervacijo, lahko pred sprejemom rezervacije preverite profile gostov in preberete mnenja, ki so jih objavili prejšnji gostitelji.

  Gost in gostitelj lahko napišeta mnenje drug o drugem šele po opravljeni rezervaciji, zato se lahko zanesete na to, da prebrani vtisi temeljijo na dejanskih izkušnjah. Na voljo imate tudi Airbnbjevo orodje za varno pošiljanje sporočil, s katerim lahko gostu kadarkoli zastavite vprašanja in še pred začetkom bivanja določite njegova pričakovanja.

  AirCover za gostitelje

  AirCover za gostitelje je celovita zaščita za vsakega gostitelja na Airbnbju. Zagotavlja zaščitne ukrepe pred gostovim potovanjem: postopek preverjanja identitete gosta pomaga zagotoviti, da so gostje resnično osebe, za katere se predstavljajo, naša tehnologija preverjanja rezervacij pa pomaga zmanjšati tveganje, da bi med bivanjem gosta prišlo do moteče zabave ali materialne škode.

  AirCover za gostitelje vključuje zavarovanje odgovornosti gostitelja v višini 1 milijona USD in kritje za poškodovano lastnino gostitelja v višini 3 milijonov USD, ki ščiti umetniška dela, dragocenosti, parkirane avtomobile, čolne in druga vozila ter še marsikaj drugega.

  Več o programu AirCover za gostitelje

  Osnovna pravila

  Osnovna pravila za goste so zavezujoči standardi, ki jih morajo upoštevati vsi gostje. V skladu z osnovnimi pravili morajo gostje spoštljivo ravnati z vašim prostorom, upoštevati vaš hišni red, nemudoma sporočiti morebitne težave in pustiti prenočišče v stanju, ki ne zahteva prekomernega čiščenja. Vsak gost se bo pred rezervacijo moral strinjati s temi pravili.

  Varnost računa

  Da bi zaščitili vaš račun, Airbnb sprejema številne ukrepe, kot sta dodatno preverjanje pristnosti, ko se v svoj račun prijavite z novega telefona ali računalnika, in pošiljanje opozoril o spremembah računa. Če uporabljate Airbnb v celotnem postopku – za komunikacijo, rezervacijo in plačilo – vas ščitijo Airbnbjevi pravilniki in zaščitni ukrepi.

  Non stop podpora

  Airbnbjeva ekipa za podporo strankam je na voljo v 62 jezikih po vsem svetu, če potrebujete pomoč v naslednjih primerih:

  • ponovna rezervacija prenočišča,
  • vračilo denarja,
  • posredovanje v sporu.

  Pridobite več informacij o naših pravilnikih in zaščitnih ukrepih

  S temi zaščitnimi ukrepi lahko z zaupanjem sprejemate goste. Za več informacij o tem, kako Airbnb zagotavlja varnost gostiteljev, preglejte program AirCover za gostitelje.

  AirCover za gostitelje: kritje za poškodovano lastnino gostitelja, zavarovanje odgovornosti za gostitelje in zavarovanje odgovornosti za doživetja ne nudijo kritja gostiteljem, ki ponujajo prenočišča ali doživetja na Japonskem, kjer veljata zavarovanje za gostitelje na Japonskem in zavarovanje za doživetja na Japonskem, ali pa gostiteljem, ki ponujajo prenočišča prek podjetja Airbnb Travel LLC. Za gostitelje, ki ponujajo prenočišča in doživetja na celinskem Kitajskem, velja paket zavarovanja za gostitelje na Kitajskem. Upoštevajte, da so vse omejitve kritja prikazane v USD.

  Zavarovanje odgovornosti za gostitelje in zavarovanje odgovornosti za doživetja zagotavljajo neodvisne zavarovalnice. Če skrbite za goste v Združenem kraljestvu, zavarovanje odgovornosti za gostitelje krije zavarovalnica Zurich Insurance Company Ltd., za gostitelje v Združenem kraljestvu pa ga brez dodatnih stroškov pripravi in sklene družba Airbnb UK Services Limited, imenovani predstavnik podjetja Aon UK Limited, ki ga pooblašča in nadzira organ za finančno poslovanje (FCA). Registracijska številka FCA podjetja Aon je 310451. To lahko preverite tako, da obiščete register finančnih storitev ali pa pokličete FCA na 0800 111 6768. Zavarovanje odgovornosti za gostitelje in zavarovanje odgovornosti za doživetja v okviru programa AirCover za gostitelje nadzira organ za finančno poslovanje (FCA). Ostali produkti in storitve niso regulirani produkti in jih nudi družba Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Kritje za poškodovano lastnino gostitelja ni zavarovanje in ni povezano z zavarovanjem odgovornosti za gostitelje. Če gost ne plača za škodo, ki jo povzroči v prenočišču in na vaši lastnini, vam bomo v okviru zavarovanja za poškodovano lastnino gostitelja povrnili stroške za nastanek določene škode. Če nudite prenočišča v zvezni državi Washington, Airbnbjeve pogodbene obveznosti v okviru kritja za poškodovano lastnino gostitelja krije zavarovalna polica, ki jo je sklenil Airbnb. Za kritje za poškodovano lastnino gostitelja veljajo pogoji, pravila in izjeme.

  Informacije v tem članku so se od objave morda spremenile.

  Izpostavljeno

  Airbnb
  4. feb. 2020
  Vam je to kaj pomagalo?