Nov in izboljšan program AirCover za gostitelje

Celovita zaščita. Vedno je vključen in vedno brezplačen. Samo na Airbnbju.
Avtor: Airbnb, datum: 11. maj 2022
Čas branja: 5 min
Posodobljeno 21. jul. 2023

Opomba urednika: ta članek je bil objavljen v okviru zimske različice Airbnb 2022. Informacije so se od objave morda spremenile. Več o naši najnovejši ponudbi storitev.

AirCover za gostitelje zagotavlja celovito zaščito vsakič, ko airbnbjate svoje prenočišče. Zdaj vključuje še dodatno zaščito, saj zagotavlja možnost preverjanja identitete gostov, pregled rezervacij, kritje za poškodovano lastnino gostitelja v višini 3 milijonov USD, zaščito za vaše dragocenosti ter zaščito za avtomobile in ladje, ki so parkirane v sklopu namestitve.

Preverjanje identitete gostov

Zaupanje naše skupnosti temelji na tem, da se prepričamo o istovetnosti gostiteljev in gostov. Preverjanje identitete smo razširili na vse goste, ki rezervirajo potovanja v 35 najbolj obiskanih državah in regijah na Airbnbju, kar predstavlja 90 % vseh rezervacij. V začetku leta 2023 pa bomo preverjanje identitete razširili po vsem svetu in tako zajeli 100 % rezervacij.

Še naprej bomo opravljali varnostno preverjanje vseh gostov v ZDA pred njihovim prvim bivanjem in pregledali, ali so gostje, ki opravijo rezervacijo, vključeni na določene nadzorne sezname ali sezname sankcij.

Ker smo razširili postopek preverjanja identitete gostov, smo spremenili tudi nekaj zahtev za takojšnjo rezervacijo. Več o tem

Več podrobnosti o preverjanju identitete gostov

Tehnologija za preverjanje rezervacij

V ZDA in Kanadi uvajamo lastno tehnologijo za pregled rezervacij, ki pomaga zmanjšati tveganje, da bi med rezervacijo prišlo do moteče zabave ali materialne škode. Med preizkusom funkcije pregleda rezervacij v Avstraliji smo ugotovili, da se je število nedovoljenih zabav zmanjšalo za približno 35 %.

Naša tehnologija za pregled rezervacij oceni približno 100 dejavnikov za rezervacijo in blokira nekatere rezervacije, s čimer pomaga zmanjšati tveganje, da bi prišlo do moteče zabave ali materialne škode. V začetku leta 2023 nameravamo ta pregled razširiti na rezervacije po vsem svetu.

Več podrobnosti o tehnologiji za pregled rezervacij

Večje kritje za poškodovano lastnino

Airbnb že več kot desetletje gostiteljem nudi vodilni program zaščite pred škodo v panogi. Danes v program AirCover za gostitelje dodajamo naslednje zaščitne ukrepe:

  • Kritje za poškodovano lastnino gostitelja v višini 3 milijonov USD: kritje za poškodovano lastnino gostitelja bomo potrojili z 1 milijona USD na 3 milijone USD, zajemalo pa bo vaše prenočišče in vso lastnino v njem.
  • Zaščita umetniških del in dragocenosti: ščitimo širok nabor umetniških del, nakita in zbirateljskih predmetov. Če pride do škode, vam bomo plačali strošek popravila ali pa vam bomo povrnili znesek ocenjene vrednosti.
  • Zaščita avtomobilov in ladij: nudimo zaščito za škodo na avtomobilih, ladjah in drugih plovilih, ki jih parkirate ali hranite v sklopu namestitve.

Novi zaščitni ukrepi so del dodatka k ukrepom, ki so že vključeni v program AirCover za gostitelje:

  • Non stop linija za pomoč pri zagotavljanju osebne varnosti: če se kdaj ne počutite varno, lahko v aplikaciji z enim dotikom dostopate do posebej usposobljenih predstavnikov, pa naj bo to podnevi ali ponoči.
  • Kritje za škodo, ki jo povzročijo hišni ljubljenčki: povrnili vam bomo škodo, ki jo povzročijo štirinožni gostje.
  • Globinsko čiščenje: povrnili vam bomo stroške za storitev temeljitejšega čiščenja, ki je potrebno za odstranjevanje madežev in vonjav cigaretnega dima.
  • Kritje za izgubo dohodka: povrnemo vam izgubljeni dohodek, če zaradi škode, ki jo je povzročil gost, odpoveste potrjeno rezervacijo na Airbnbju.
Več podrobnosti o kritju za poškodovano lastnino gostitelja

Enostavnejši postopek za povračilo škode

Povedali ste nam, da je bil postopek za povračilo škode preveč zapleten. Na podlagi vaših povratnih informacij smo zato poenostavili postopek za povračilo škode.

Če gost poškoduje vaše bivališče ali lastnino, lahko obiščete naš Center za poravnavo in v samo nekaj korakih vložite zahtevo za povračilo škode, nato pa preprosto spremljate postopek od vložitve zahteve do izplačila. Vašo zahtevo bomo najprej poslali gostu. Če se gost ne odzove ali ne plača v 24 urah, lahko za pomoč zaprosite Airbnb.

Supergostitelji (s prenočišči zunaj zvezne države Washington v ZDA) imajo na voljo tudi storitev prednostnega pošiljanja vlog in hitrejši postopek povračila škode.

Zavarovanje odgovornosti za gostitelje v višini 1 milijona USD

Zavarovanje odgovornosti za gostitelje, ki je del programa AirCover za gostitelje, vas ščiti v redkih primerih, ko se gost med bivanjem pri vas poškoduje ali če pride do poškodbe ali kraje njegove lastnine. V to kritje so vključene tudi osebe, ki vam pomagajo skrbeti za goste, kot so sogostitelji in čistilni servis.

Zavarovanje odgovornosti za gostitelje vas krije, če ste pravno odgovorni za:

  • telesne poškodbe gosta (ali drugih),
  • poškodbo ali krajo lastnine, ki pripada gostu (ali drugim),
  • škodo, ki jo gost (ali nekdo drug) povzroči v skupnih prostorih, kot so preddverje stavbe in bližnje nepremičnine.

Če morate vložiti zahtevo, preprosto uporabite naš obrazec za uveljavljanje zavarovanja odgovornosti. Posredovane podatke bomo poslali našemu neodvisnemu ponudniku zavarovanja, ki bo vašo zahtevo dodelil predstavniku. Ta bo vašo zahtevo obravnaval v skladu s pogoji zavarovalne police.

Če ste gostitelj doživetja, ste zaščiteni z našim zavarovanjem odgovornosti za doživetja.

Več podrobnosti o zavarovanju odgovornosti za gostitelje

AirCover za gostitelje: kritje za poškodovano lastnino gostitelja, zavarovanje odgovornosti za gostitelje in zavarovanje odgovornosti za doživetja ne nudijo kritja gostiteljem, ki ponujajo prenočišča ali doživetja na Japonskem, kjer velja zavarovanje za gostitelje na Japonskem in zavarovanje za doživetja na Japonskem, ali pa gostiteljem, ki ponujajo prenočišča prek podjetja Airbnb Travel LLC. Za gostitelje, ki ponujajo prenočišča ali doživetja na celinskem Kitajskem, velja paket zavarovanja za gostitelje na Kitajskem. Upoštevajte, da so vse omejitve kritja prikazane v USD.

Zavarovanje odgovornosti za gostitelje in zavarovanje odgovornosti za doživetja krijejo neodvisne zavarovalnice. Če skrbite za goste v Združenem kraljestvu, zavarovanje odgovornosti za gostitelje in zavarovanje odgovornosti za doživetja krije zavarovalnica Zurich Insurance Company Ltd., za gostitelje v Združenem kraljestvu pa ga brez dodatnih stroškov pripravi in sklene družba Airbnb UK Services Limited, imenovani predstavnik podjetja Aon UK Limited, ki ga pooblašča in nadzira organ za finančno poslovanje (FCA). Registracijska številka FCA podjetja Aon je 310451. To lahko preverite tako, da obiščete Register finančnih storitev ali pa pokličete organ FCA na 0800 111 6768. Zavarovanje odgovornosti za gostitelje in zavarovanje odgovornosti za doživetja v okviru programa Aircover za gostitelje nadzira organ za finančno poslovanje, ostali produkti in storitve pa niso regulirani produkti in jih ponuja družba Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

Kritje za poškodovano lastnino gostitelja ni zavarovanje in ni povezano z zavarovanjem odgovornosti za gostitelje. Če nudite prenočišča v zvezni državi Washington, Airbnbjeve pogodbene obveznosti v okviru kritja za poškodovano lastnino gostitelja krije zavarovalna polica, ki jo je sklenil Airbnb. Za kritje za poškodovano lastnino gostitelja veljajo pogoji, pravila in izjeme

Airbnb
11. maj 2022
Vam je to kaj pomagalo?