AirCover za gostitelje

Celovita zaščita.
Vedno je vključen in vedno brezplačen.
Samo na Airbnbju.

Preverjanje identitete gosta

Naš sistem za preverjanje izvede izčrpen pregled podrobnosti, kot so ime, naslov, uradni osebni dokument in ostalo, da potrdimo identiteto gostov, ki rezervirajo na Airbnbju.

Pregled rezervacije

Naša tehnologija pri vsaki rezervaciji preuči več sto dejavnikov ter blokira rezervacije, pri katerih obstaja veliko tveganje, da bo prišlo do moteče zabave ali materialne škode.

Kritje v vrednosti 3 milijonov USD za poškodovano lastnino gostitelja

Airbnb vam povrne škodo, ki jo gostje povzročijo v prenočišču in na vaši lastnini, pri čemer vključuje posebno zaščito za naslednje:

Umetnine in dragocenosti

Airbnb vam bo obnovil, nadomestil ali plačal poškodovane umetnine ali dragocenosti.

Avtomobili in čolni

Ščitimo avtomobile, čolne in druga plovila, ki jih parkirate ali hranite v prenočišču.

Škoda, ki jo povzročijo hišni ljubljenčki

Plačali bomo za popravilo škode, ki jo je povzročil hišni ljubljenček gosta.

Izguba dohodka

Če morate odpovedati rezervacijo na Airbnbju zaradi škode, ki jo je povzročil gost, vam bomo povrnili izgubljeni dohodek.

Globinsko čiščenje

Povrnili vam bomo stroške za storitev dodatnega čiščenja po bivanju gosta (na primer za profesionalno čiščenje preprog).

Zavarovanje odgovornosti v višini 1 milijona USD

Zaščiteni ste v redkih primerih, ko pride do poškodbe gosta ali do poškodbe oziroma tatvine njegove lastnine.

Non stop linija za pomoč pri zagotavljanju osebne varnosti

Če se kdaj ne počutite varno, lahko v aplikaciji z enim samim dotikom dostopate do posebej usposobljenih predstavnikov, pa naj bo to podnevi ali ponoči.

Poiščite vse informacije o tem, kako vas ščiti AirCover za gostitelje in kakšne so morebitne izjeme.

Samo Airbnb vam nudi AirCover

Airbnb
Tekmeci
Preverjanje identitete gosta
Pregled rezervacije
Kritje za poškodovano lastnino gostitelja v višini 3 milijonov USD
Umetnine in dragocenosti
Avtomobili in čolni
Škoda, ki jo povzročijo hišni ljubljenčki
Izguba dohodka
Globinsko čiščenje
Zavarovanje odgovornosti v višini 1 milijona USD
Non stop linija za pomoč pri zagotavljanju osebne varnosti
Primerjava temelji na javno dostopnih informacijah in brezplačnih ponudbah glavnih tekmecev v oktobru 2022.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Ne najdete, kar iščete? Obiščite Center za pomoč.

Kako enostavno airbnbjati svoj prostor

S pomočjo orodja Airbnb Setup boste lažje objavili svoje bivališče na Airbnbju, pri čemer vam bo aktivno pomagal supergostitelj, ki bo odgovoril na vsa vaša vprašanja ter vas vodil do prve rezervacije gosta.