AirCover

Najbolj celovita zaščita na potovanju.
Vedno je vključen in vedno brezplačen.
Samo na Airbnbju.

AirCover

Najbolj celovita zaščita na potovanju.
Vedno je vključen in vedno brezplačen.
Samo na Airbnbju.

AirCover zagotavlja štiri različne vrste zaščite za vsakega gosta ob vsakem bivanju

Jamstvo za zaščito rezervacije

V malo verjetnem primeru, da mora gostitelj odpovedati vašo rezervacijo v 30 dneh pred prihodom, vam bomo našli podobno ali boljše prenočišče ali pa vam bomo vrnili denar.

Jamstvo za prihod

Če ne morete priti v prenočišče in gostitelj ne more odpraviti težave, vam bomo našli podobno ali boljše prenočišče za obdobje prvotnega bivanja ali pa vam bomo vrnili denar.

Jamstvo za točnost podatkov o vnosu

Če kadarkoli med bivanjem ugotovite, da prenočišče ni takšno, kot piše v vnosu − recimo, da hladilnik ne deluje več in ga gostitelj ne more preprosto popraviti, ali pa je sob manj, kot je navedeno −, boste imeli na voljo tri dni, da to prijavite, mi pa vam bomo našli podobno ali boljše prenočišče ali vrnili denar.

Non stop linija za pomoč pri zagotavljanju osebne varnosti

Če se kdaj ne počutite varno, dobite prednostni dostop do posebej usposobljenih predstavnikov, pa naj bo to podnevi ali ponoči.
Poiščite vse informacije o tem, kako AirCover ščiti vašo rezervacijo, in o morebitnih izjemah.

Samo Airbnb vam nudi AirCover

AirbnbTekmeci
Jamstvo za zaščito rezervacije
Jamstvo za prihod
Jamstvo za točnost podatkov o vnosu
Non stop linija za pomoč pri zagotavljanju osebne varnosti
Prednosti programa AirCover v primerjavi s celovito zaščito, ki jo brezplačno nudijo naši neposredni tekmeci (glede na podatke v marcu 2022).

AirCover nudimo za vse rezervacije

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Ne najdete, kar iščete? Obiščite naš Center za pomoč

Na voljo je tudi AirCover za gostitelje

Želite postati gostitelj? S programom AirCover za gostitelje lahko samozavestno naredite prvi korak.
Več o skrbi za goste