Supergostitelj: priznanje za najbolj gostoljubne

Program supergostiteljev slavi in nagrajuje najbolje ocenjene in najbolj izkušene gostitelje na Airbnbju.

Prednosti supergostitelja

Kot supergostitelj boste bolj izpostavljeni, s čimer boste povečali možnost zaslužka, prejeli pa boste tudi ekskluzivne nagrade. Na ta način se vam želimo zahvaliti za vašo izjemno gostoljubnost.

Sprejmite več gostov

Pozornost, ki jo pritegnejo supergostitelji, lahko vodi v več rezervacij in do večjega zaslužka.

Pridobite posebno priznanje

Gostje zaupajo, da so supergostitelji najboljši med najboljšimi, zato jih iščejo s pomočjo filtra za iskanje supergostiteljev. Naša promocijska e-sporočila in značke supergostitelja pomagajo, da supergostitelji še bolj izstopajo.

Dostopajte do ekskluzivnih nagrad

Za vsako leto, ko supergostitelji obdržijo svoj status, prejmejo Airbnbjev kupon v vrednosti 100 USD. Če supergostitelj povabi novega gostitelja, da se registrira, poleg standardnega bonusa za povabilo prejme tudi dodatni bonus v višini 20 %.

Kako postati supergostitelj

Vsake 3 mesece preverimo, ali ste v preteklem letu izpolnjevali naslednja merila.*Če jih izpolnjujete, boste pridobili ali obdržali status supergostitelja.

Skupna ocena 4,8 ali več

Supergostitelji imajo povprečno splošno oceno 4,8 ali več na podlagi mnenj gostov Airbnbja v preteklem letu. Gostje vedo, da lahko od teh gostiteljev pričakujejo izjemno gostoljubnost.

Več kot 10 bivanj

Supergostitelji so v preteklem letu zabeležili najmanj 10 bivanj ali 100 nočitev v okviru najmanj 3 zaključenih bivanj. Vaši gostje so lahko brez skrbi, ker bivajo pri izkušenem gostitelju.

Stopnja odpovedi manj kot 1 %

Supergostitelji odpovejo rezervacije v manj kot 1 % primerov, kar ne vključuje izrednih okoliščin. To pomeni 0 odpovedi za gostitelje z manj kot 100 rezervacijami na leto. Zaradi redkih odpovedi so lahko gostje brez skrbi.

90-odstotna stopnja odzivnosti

Supergostitelji odgovorijo na 90 % novih sporočil v 24 urah. Ko vam gostje zastavijo vprašanja, vedo, da je za hiter odgovor potrebno le eno sporočilo.

*V času trenutne pandemije COVID-19 smo za obstoječe supergostitelje opustili določene zahteve. Več o tem

Odgovori na vaša vprašanja

Kaj, če moram odpovedati zaradi nujnih okoliščin?

Če morate rezervacijo odpovedati zaradi nujnih ali neizogibnih razlogov, preverite, ali je razlog zajet v izrednih okoliščinah. Če je tako, ne boste imeli nobenih dodatnih stroškov, vaša odpoved pa se ne bo upoštevala pri izpolnjevanju pogojev za status supergostitelja.

Za vložitev zahtevka se na Airbnb obrnite v roku 14 dni po odpovedi rezervacije (ali pred prihodom naslednjega gosta). Morda boste morali Airbnbju predložiti dokumentacijo v pregled.

Več o Airbnbjevem pravilniku o izrednih okoliščinah

Ali moram biti gostitelj vsaj eno leto, da postanem supergostitelj?

Za supergostitelje ni omejitev glede minimalnega časa opravljanja dejavnosti. Če do obdobja ocenjevanja (ki poteka vsake 3 mesece) izpolnjujete vsa merila, lahko pridobite status supergostitelja.

Vsakič, ko preverjamo, ali izpolnjujete merila za supergostitelja, pregledamo vašo dejavnost gostitelja in uspešnost v preteklem letu.

Kakšna je razlika med programom Airbnb Plus in programom za supergostitelje?

Airbnb Plus je program za prenočišča, ki izpolnjujejo visoke standarde glede kakovosti in dizajna.

Poleg zahtev za sama prenočišča od gostiteljev v programu Plus pričakujemo, da ohranijo standarde gostoljubja na ravni supergostiteljev:

− povprečna skupna ocena v preteklem letu, višja od 4,8 − 0 odpovedi v preteklem letu (razen v primeru izrednih okoliščin)

Več o programu Airbnb Plus

Kako lahko kot supergostitelj postanem gostitelj v programu Plus?

Gostitelji in njihova prenočišča, ki so del programa Airbnb Plus, morajo dosegati določene standarde. Supergostitelji samodejno izpolnjujejo zahteve gostitelja:

– povprečna skupna ocena v preteklem letu, višja od 4,8 – 0 odpovedi v preteklem letu (razen v primeru izrednih okoliščin).

Vsako prenočišče v kategoriji Plus mora izpolnjevati tudi standarde programa: biti mora skrbno zasnovano, dobro opremljeno in dobro vzdrževano. Za uvrstitev v program so upravičeni gostitelji z zasebnimi sobami in celotnimi prenočišči.

Če ste supergostitelj in je program Airbnb Plus na voljo v vašem kraju, vas lahko Airbnb povabi v program. Pri gostiteljih, ki sprejmejo povabilo, bomo opravili obisk prenočišča in skupaj pregledali kontrolni seznam zahtev. Gostitelji bodo prejeli tudi dodatne storitve, vključno s profesionalnim fotografiranjem.

Več o pridružitvi programu Airbnb Plus

Pridobite nasvete od supergostiteljev