POVZETEK ZAVAROVANJA

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem

POVZETEK ZAVAROVANJA

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem

Kaj je zavarovanje za gostitelje na Japonskem?

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem nudi kritje za primere, ko je gostitelj* odškodninsko odgovoren za poškodbe drugih oseb ali poškodovano lastnino drugih oseb zaradi delitve prenočišča na platformi Airbnb oz. ko mu v zvezi s tem nastanejo drugi stroški, ter za primere, ko gostitelj zaradi bivanja gosta* utrpi škodo na svojem premoženju. V primerih, ko je gostiteljeva lastnina poškodovana zaradi bivanja gosta, bo zavarovalno kritje veljalo, če spora med gostiteljem in gostom ni mogoče medsebojno rešiti in se gostitelj obrne na Airbnb.

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem je zavarovalni program, ki ga nudi zavarovalnica Sompo Japan Insurance Inc.

Gostiteljem ni treba plačati zavarovalnih premij, da bi lahko uveljavljali program zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

Preberite naslednje informacije o zavarovalnem kritju zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

Kaj je zavarovanje za gostitelje na Japonskem?

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem nudi kritje za primere, ko je gostitelj* odškodninsko odgovoren za poškodbe drugih oseb ali poškodovano lastnino drugih oseb zaradi delitve prenočišča na platformi Airbnb oz. ko mu v zvezi s tem nastanejo drugi stroški, ter za primere, ko gostitelj zaradi bivanja gosta* utrpi škodo na svojem premoženju. V primerih, ko je gostiteljeva lastnina poškodovana zaradi bivanja gosta, bo zavarovalno kritje veljalo, če spora med gostiteljem in gostom ni mogoče medsebojno rešiti in se gostitelj obrne na Airbnb.

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem je zavarovalni program, ki ga nudi zavarovalnica Sompo Japan Insurance Inc.

Gostiteljem ni treba plačati zavarovalnih premij, da bi lahko uveljavljali program zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

Preberite naslednje informacije o zavarovalnem kritju zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

Kaj je zavarovanje za gostitelje na Japonskem?

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem nudi kritje za primere, ko je gostitelj* odškodninsko odgovoren za poškodbe drugih oseb ali poškodovano lastnino drugih oseb zaradi delitve prenočišča na platformi Airbnb oz. ko mu v zvezi s tem nastanejo drugi stroški, ter za primere, ko gostitelj zaradi bivanja gosta* utrpi škodo na svojem premoženju. V primerih, ko je gostiteljeva lastnina poškodovana zaradi bivanja gosta, bo zavarovalno kritje veljalo, če spora med gostiteljem in gostom ni mogoče medsebojno rešiti in se gostitelj obrne na Airbnb.

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem je zavarovalni program, ki ga nudi zavarovalnica Sompo Japan Insurance Inc.

Gostiteljem ni treba plačati zavarovalnih premij, da bi lahko uveljavljali program zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

Preberite naslednje informacije o zavarovalnem kritju zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

Zavarovalna doba

Ta zavarovalna doba tekočega programa zavarovanja velja od 31. julija 2023 do 31. julija 2024.

Zavarovalna doba

Ta zavarovalna doba tekočega programa zavarovanja velja od 31. julija 2023 do 31. julija 2024.

Zavarovalna doba

Ta zavarovalna doba tekočega programa zavarovanja velja od 31. julija 2023 do 31. julija 2024.

Obseg in pogoji


Obseg in pogoji prijave za zavarovanje za gostitelje na Japonskem

Obseg in pogojiObseg in pogoji prijave za zavarovanje za gostitelje na Japonskem

Obseg in pogojiObseg in pogoji prijave za zavarovanje za gostitelje na Japonskem
Nadomestilo za poškodovano lastnino gostitelja
V skladu z veljavnimi pogoji, pravili in izjemami zavarovanje za gostitelje na Japonskem krije stroške, če zaradi bivanja gosta* pride do uničenja prenočišča* in osebne lastnine gostitelja*. Zavarovalno kritje za škodo v prenočišču, ki ga gostitelj najema ali z njim upravlja, se lahko zagotovi v okviru dodatnih kritij, kot je opisano spodaj.

Nadomestilo za odgovornost gostitelja za poškodbe ali premoženjsko škodo
Zavarovanje za gostitelje na Japonskem krije tudi odškodninsko odgovornost gostiteljev za poškodbe gosta ali premoženjsko škodo, ki nastane gostu ali drugim med bivanjem gosta v prenočišču, ki je rezervirano na platformi Airbnb in nastane zaradi dejavnosti delitve prenočišča.*

Nadomestilo za stroške, ki nastanejo gostitelju zaradi plačil v zvezi z nesrečami, pri katerih pride do poškodb ali premoženjske škode
Če gostitelju nastanejo stroški zaradi nesreče, pri kateri pride do telesne poškodbe ali premoženjske škode gosta ali drugih oseb, bo plačilo teh stroškov gostitelja morda krilo zavarovanje za gostitelje na Japonskem. Pogoj za veljavnost kritja teh stroškov je, da do nesreče pride zaradi dejavnosti deljenja prenočišča, in sicer med bivanjem gosta v prenočišču, ki je rezervirano na platformi Airbnb. Za vsako zgoraj opisano kritje veljajo veljavni pogoji, pravila in izjeme v okviru zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

1. Zavarovana nastanitev

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem krije prenočišče, ki je v lasti gostitelja, ki ga ta najema ali upravlja z njim med izvajanjem dejavnosti deljenja prenočišč.

(*) Prenočišče pomeni objekte, ki so bili odobreni v skladu z zakonom o poslovanju hotelov, potrjeni v skladu z zakonom o posebnih območjih nacionalne strategije, priglašeni v skladu z zakonom o oddajanju nepremičnin, ali druge objekte, v katerih se opravlja podobna nastanitvena dejavnost, vendar pod pogojem, da so izpolnjene vse naslednje zahteve:
 • gostitelj je lastnik ali najemnik objekta oziroma z njim upravlja;
 • objekti so objavljeni na spletišču Airbnb in
 • objekte rezervira ter uporablja oseba, ki se strinja z Airbnbjevimi pogoji storitve in uporablja spletišče Airbnb. Nastanitveni objekti vključujejo mobilne hiše, avtobuse, avtodome, hišice na drevesu in druge objekte, ki so parkirani in se uporabljajo kot nastanitveni objekti. Vključene so tudi ladje in plovila, če se uporabljajo kot nastanitveni objekti.


2. Gostitelj/Gostitelji

(*) Gostitelji so osebe, ki sodelujejo v dejavnosti deljenja prenočišča in zagotavljajo prenočišča ter imajo dovoljenje za to dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Gost/Gostje

(*) Gostje so uporabniki dejavnosti deljenja prenočišč, vključno s tistimi, ki jih je povabil uporabnik, in tistimi, ki skupaj uporabljajo dejavnost deljenja prenočišč.

(*) Delitev prenočišč je hotelska dejavnost, določena v zakonu o poslovanju hotelov (zakon št. 138 iz leta 1948), dejavnost, določena v zakonu o posebnih območjih nacionalne strategije (zakon št. 107 iz leta 2013), nastanitvena dejavnost, določena v stanovanjskem zakonu (zakon št. 65 iz leta 2017), ali druga podobna nastanitvena dejavnost, kot tudi vse dejavnosti, ki se izvajajo znotraj ali zunaj takega prenočišča in so povezane z zgornjimi storitvami.
Nadomestilo za poškodovano lastnino gostitelja
V skladu z veljavnimi pogoji, pravili in izjemami zavarovanje za gostitelje na Japonskem krije stroške, če zaradi bivanja gosta* pride do uničenja prenočišča* in osebne lastnine gostitelja*. Zavarovalno kritje za škodo v prenočišču, ki ga gostitelj najema ali z njim upravlja, se lahko zagotovi v okviru dodatnih kritij, kot je opisano spodaj.

Nadomestilo za odgovornost gostitelja za poškodbe ali premoženjsko škodo
Zavarovanje za gostitelje na Japonskem krije tudi odškodninsko odgovornost gostiteljev za poškodbe gosta ali premoženjsko škodo, ki nastane gostu ali drugim med bivanjem gosta v prenočišču, ki je rezervirano na platformi Airbnb in nastane zaradi dejavnosti delitve prenočišča.*

Nadomestilo za stroške, ki nastanejo gostitelju zaradi plačil v zvezi z nesrečami, pri katerih pride do poškodb ali premoženjske škode
Če gostitelju nastanejo stroški zaradi nesreče, pri kateri pride do telesne poškodbe ali premoženjske škode gosta ali drugih oseb, bo plačilo teh stroškov gostitelja morda krilo zavarovanje za gostitelje na Japonskem. Pogoj za veljavnost kritja teh stroškov je, da do nesreče pride zaradi dejavnosti deljenja prenočišča, in sicer med bivanjem gosta v prenočišču, ki je rezervirano na platformi Airbnb. Za vsako zgoraj opisano kritje veljajo veljavni pogoji, pravila in izjeme v okviru zavarovanja za gostitelje na Japonskem.

1. Zavarovana nastanitev

Zavarovanje za gostitelje na Japonskem krije prenočišče, ki je v lasti gostitelja, ki ga ta najema ali upravlja z njim, in sicer med izvajanjem dejavnosti deljenja prenočišč.

(*) Prenočišče pomeni objekte, ki so bili odobreni v skladu z zakonom o poslovanju hotelov, potrjeni v skladu z zakonom o posebnih območjih nacionalne strategije, priglašeni v skladu z zakonom o oddajanju nepremičnin, ali druge objekte, v katerih se opravlja podobna nastanitvena dejavnost, vendar pod pogojem, da so izpolnjene vse naslednje zahteve:

 • gostitelj je lastnik ali najemnik objekta oziroma z njim upravlja;
 • objekti so objavljeni na spletišču Airbnb in
 • objekte rezervira ter uporablja oseba, ki se strinja z Airbnbjevimi pogoji storitve in uporablja spletišče Airbnb. Nastanitveni objekti vključujejo mobilne hiše, avtobuse, avtodome, hišice na drevesu in druge objekte, ki so parkirani in se uporabljajo kot nastanitveni objekti. Vključene so tudi ladje in plovila, če se uporabljajo kot nastanitveni objekti.

 • 2. Gostitelj/Gostitelji

  (*) Gostitelji so osebe, ki sodelujejo v dejavnosti deljenja prenočišča in zagotavljajo prenočišča ter imajo dovoljenje za to dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo.

  3. Gost/Gostje

  (*) Gostje so uporabniki dejavnosti deljenja prenočišč, vključno s tistimi, ki jih je povabil uporabnik, in tistimi, ki skupaj uporabljajo dejavnost deljenja prenočišč.

  (*) Delitev prenočišč je hotelska dejavnost, določena v zakonu o poslovanju hotelov (zakon št. 138 iz leta 1948), dejavnost, določena v zakonu o posebnih območjih nacionalne strategije (zakon št. 107 iz leta 2013), nastanitvena dejavnost, določena v stanovanjskem zakonu (zakon št. 65 iz leta 2017), ali druga podobna nastanitvena dejavnost, kot tudi vse dejavnosti, ki se izvajajo znotraj ali zunaj takega prenočišča in so povezane z zgornjimi storitvami.

  Zavarovalno kritje

  Zgornja meja, ki se uporablja med zavarovalno dobo, je 100.000.000 JPY na nesrečo (veljajo nekatere izjeme).

  Zavarovalno kritje

  Zgornja meja, ki se uporablja med zavarovalno dobo, je 100.000.000 JPY na nesrečo (veljajo nekatere izjeme).

  Zavarovalno kritje

  Zgornja meja, ki se uporablja med zavarovalno dobo, je 100.000.000 JPY na nesrečo (veljajo nekatere izjeme).

  Izključitve iz kritja  Glavne postavke, ki jih ne krije zavarovanje za gostitelje na Japonskem (določbe v zvezi z nadomestilom za poškodovano lastnino gostitelja)

  Izključitve iz kritja  Glavne postavke, ki jih ne krije zavarovanje za gostitelje na Japonskem (določbe v zvezi z nadomestilom za poškodovano lastnino gostitelja)

  Izključitve iz kritja  Glavne postavke, ki jih ne krije zavarovanje za gostitelje na Japonskem (določbe v zvezi z nadomestilom za poškodovano lastnino gostitelja)
  Postavke, ki niso vključene v kritje:

  • Valuta, denar, plemenite kovine v obliki palic, bankovci ali vrednostni papirji.
  • Zemljišče, voda ali katerakoli druga snov v zemljišču ali na njem, razen izboljšav zemljišča, ki vključujejo krajinsko vrtnarjenje, ceste in pločnike (vendar ne vključujejo dodatnega zemljišča ali zemljišča pod tako namestitvijo), ali voda v zaprtem rezervoarju, cevovodnem sistemu ali katerikoli drugi opremi za pridelovanje.
  • Živali, kamor med drugim spadajo živina in hišni ljubljenčki.
  • Neposekan les in pridelki.
  • Plovila, zrakoplovi, vesoljska plovila in sateliti (ne velja pa za plovila, ki niso v uporabi in se uporabljajo kot prenočišče).
  • Vozila (vendar ne velja za vozila, ki niso v uporabi in se uporabljajo kot prenočišče).
  • Podzemni rudniki oz. rudniški jaški ali kakršnakoli lastnina v teh rudnikih ali jaških.
  • Jezovi, jarki in nasipi.
  • Premoženje na poti.
  • Prenosne in distribucijske linije več kot 305 metrov od prenočišča.


  • Glavni primeri, v katerih zavarovalnica ne izplača odškodnine:
  • vojna, uporaba sile s strani tuje države, revolucija, nasilen prevzem oblasti, državljanska vojna, oboroženi upor ali drugi podobni incidenti ali nemiri.
  • Škoda, ki jo povzroči sevanje, eksplozija ali druga škoda zaradi jedrske reakcije ali razpada atomskega jedra v jedrskem gorivnem materialu ali materialu iz jedrskega vira, radioaktivnega elementa, radioaktivnega izotopa ali materiala, ki je onesnažen s takim materialom, ali nesreča, ki je povezana s takim materialom, razen jedrskih reakcij ali jedrskega razpada atomskih jeder radioaktivnih izotopov za medicinsko, znanstveno ali industrijsko uporabo.
  • Terorizem.
  • Zlonamerna uporaba ali grožnja zlonamerne uporabe strupenih bioloških ali kemičnih materialov.
  • Škoda, ki je nastala pred bivanjem gosta v prenočišču ali po njem, v skladu s podatki o rezervaciji na platformi Airbnb.
  • Škoda, ki nastane zaradi namernega neprimernega vedenja gostiteljev ali njihove hude malomarnosti.
  • itd.
  Postavke, ki niso vključene v kritje:

 • Valuta, denar, plemenite kovine v obliki palic, bankovci ali vrednostni papirji.
 • Zemljišče, voda ali katerakoli druga snov v zemljišču ali na njem, razen izboljšav zemljišča, ki vključujejo krajinsko vrtnarjenje, ceste in pločnike (vendar ne vključujejo dodatnega zemljišča ali zemljišča pod tako namestitvijo), ali voda v zaprtem rezervoarju, cevovodnem sistemu ali katerikoli drugi opremi za pridelovanje.
 • Živali, kamor med drugim spadajo živina in hišni ljubljenčki.
 • Neposekan les in pridelki.
 • Plovila, zrakoplovi, vesoljska plovila in sateliti (ne velja pa za plovila, ki niso v uporabi in se uporabljajo kot prenočišče).
 • Vozila (vendar ne velja za vozila, ki niso v uporabi in se uporabljajo kot prenočišče).
 • Podzemni rudniki oz. rudniški jaški ali kakršnakoli lastnina v teh rudnikih ali jaških.
 • Jezovi, jarki in nasipi.
 • Premoženje na poti.
 • Prenosne in distribucijske linije več kot 305 metrov od prenočišča.

 • Glavni primeri, v katerih zavarovalnica ne izplača odškodnine:

 • vojna, uporaba sile s strani tuje države, revolucija, nasilen prevzem oblasti, državljanska vojna, oboroženi upor ali drugi podobni incidenti ali nemiri.
 • Škoda, ki jo povzroči sevanje, eksplozija ali druga škoda zaradi jedrske reakcije ali razpada atomskega jedra v jedrskem gorivnem materialu ali materialu iz jedrskega vira, radioaktivnega elementa, radioaktivnega izotopa ali materiala, ki je onesnažen s takim materialom, ali nesreča, ki je povezana s takim materialom, razen jedrskih reakcij ali jedrskega razpada atomskih jeder radioaktivnih izotopov za medicinsko, znanstveno ali industrijsko uporabo.
 • Terorizem.
 • Zlonamerna uporaba ali grožnja zlonamerne uporabe strupenih bioloških ali kemičnih materialov.
 • Škoda, ki je nastala pred bivanjem gosta v prenočišču ali po njem, v skladu s podatki o rezervaciji na platformi Airbnb.
 • Škoda, ki nastane zaradi namernega neprimernega vedenja gostiteljev ali njihove hude malomarnosti.
 • itd.
 • Glavni primeri, v katerih zavarovalnica ne izplača nadomestila (točke v zvezi z nadomestilom v primeru odgovornosti gostitelja za nastanek škode in ostalih stroškov)


  • Vojna, uporaba sile s strani tuje države, revolucija, nasilen prevzem oblasti, državljanska vojna, oboroženi upor ali drugi podobni incidenti ali nemiri.
  • Škoda, ki jo povzroči sevanje, eksplozija ali druga škoda zaradi jedrske reakcije ali razpada atomskega jedra v jedrskem gorivnem materialu ali materialu iz jedrskega vira, radioaktivnega elementa, radioaktivnega izotopa ali materiala, ki je onesnažen s takim materialom, ali nesreča, ki je povezana s takim materialom, razen jedrskih reakcij ali jedrskega razpada atomskih jeder radioaktivnih izotopov za medicinsko, znanstveno ali industrijsko uporabo.
  • Škoda, ki nastane zaradi namernega neprimernega vedenja gostiteljev.
  • Stroški ali odškodninska odgovornost za sorodnike, ki živijo pri gostiteljih, razen v primerih, ko gostitelj prevzame odškodninsko odgovornost ali stroške za potrebna plačila tem sorodnikom za škodo v prenočišču, ki ga gostitelj najema ali upravlja.
  • Stroški ali odškodninska odgovornost za telesno invalidnost zaposlenih pri gostiteljih, do katere je prišlo med opravljanjem dela za gostitelje.
  • Če med gostiteljem in tretjo osebo obstaja poseben sporazum o odškodnini, se odškodninska odgovornost presoja na podlagi takega sporazuma.
  • Stroški zaradi nesreč ali odškodninska odgovornost zaradi odpadnih voda ali emisij.
  • Stroški zaradi nesreč ali odškodninska odgovornost zaradi strokovnega dela odvetnikov, registriranih tujih odvetnikov, pooblaščenih javnih računovodij, davčnih svetovalcev, arhitektov, oblikovalcev, preiskovalcev zemljišč in stanovanjskih objektov, sodnih tajnikov, administrativnih pisarjev, veterinarjev ali drugih podobnih poklicev.
  • Stroški zaradi nesreč, ki jih je mogoče pripisati posedovanju, uporabi ali upravljanju kateregakoli zrakoplova, avtomobila ali plovila oz. vozila izven prenočišča, ali odškodninska odgovornost, ki izhaja iz tega prenočišča, razen kakršnekoli škode zaradi uporabe ali upravljanja avtomobila, plovila ali vozila izven prenočišča, med uporabo takega avtomobila, plovila ali vozila izven prenočišča.
  • Stroški ali odškodninska odgovornost zaradi nesreč, ki nastanejo zaradi gradbenih del oz. izhajajo iz gradbenih del v prenočišču, ki ga gostitelj najema ali upravlja, kot so obnova, razširitev ali rušenje, razen če je gostitelj sam izvajal taka dela.
  • Stroški zaradi nesreč ali odškodninska odgovornost zaradi uničenja prenočišča, ki ga gostitelj najema ali upravlja, do katerega pride zaradi potresov, izbruhov lave, poplav, cunamijev ali podobnih naravnih pojavov, razen če škodo povzroči požar.
  • itd.

 • Vojna, uporaba sile s strani tuje države, revolucija, nasilen prevzem oblasti, državljanska vojna, oboroženi upor ali drugi podobni incidenti ali nemiri.
 • Škoda, ki jo povzroči sevanje, eksplozija ali druga škoda zaradi jedrske reakcije ali razpada atomskega jedra v jedrskem gorivnem materialu ali materialu iz jedrskega vira, radioaktivnega elementa, radioaktivnega izotopa ali materiala, ki je onesnažen s takim materialom, ali nesreča, ki je povezana s takim materialom, razen jedrskih reakcij ali jedrskega razpada atomskih jeder radioaktivnih izotopov za medicinsko, znanstveno ali industrijsko uporabo.
 • Škoda, ki nastane zaradi namernega neprimernega vedenja gostiteljev.
 • Stroški ali odškodninska odgovornost za sorodnike, ki živijo pri gostiteljih, razen v primerih, ko gostitelj prevzame odškodninsko odgovornost ali stroške za potrebna plačila tem sorodnikom za škodo v prenočišču, ki ga gostitelj najema ali upravlja.
 • Stroški ali odškodninska odgovornost za telesno invalidnost zaposlenih pri gostiteljih, do katere je prišlo med opravljanjem dela za gostitelje.
 • Če med gostiteljem in tretjo osebo obstaja poseben sporazum o odškodnini, se odškodninska odgovornost presoja na podlagi takega sporazuma.
 • Stroški zaradi nesreč ali odškodninska odgovornost zaradi odpadnih voda ali emisij.
 • Stroški zaradi nesreč ali odškodninska odgovornost zaradi strokovnega dela odvetnikov, registriranih tujih odvetnikov, pooblaščenih javnih računovodij, davčnih svetovalcev, arhitektov, oblikovalcev, preiskovalcev zemljišč in stanovanjskih objektov, sodnih tajnikov, administrativnih pisarjev, veterinarjev ali drugih podobnih poklicev.
 • Stroški zaradi nesreč, ki jih je mogoče pripisati posedovanju, uporabi ali upravljanju kateregakoli zrakoplova, avtomobila ali plovila oz. vozila izven prenočišča, ali odškodninska odgovornost, ki izhaja iz tega prenočišča, razen kakršnekoli škode zaradi uporabe ali upravljanja avtomobila, plovila ali vozila izven prenočišča, med uporabo takega avtomobila, plovila ali vozila izven prenočišča.
 • Stroški ali odškodninska odgovornost zaradi nesreč, ki nastanejo zaradi gradbenih del oz. izhajajo iz gradbenih del v prenočišču, ki ga gostitelj najema ali upravlja, kot so obnova, razširitev ali rušenje, razen če je gostitelj sam izvajal taka dela.
 • Stroški zaradi nesreč ali odškodninska odgovornost zaradi uničenja prenočišča, ki ga gostitelj najema ali upravlja, do katerega pride zaradi potresov, izbruhov lave, poplav, cunamijev ali podobnih naravnih pojavov, razen če škodo povzroči požar.
 • itd.
 • Zavarovalni zahtevki

  Zavarovalni zahtevki

  Obvestilo o nesreči


  Če gostitelj opazi poškodbo ali premoženjsko škodo gosta ali tretje osebe, mora o tem nemudoma obvestiti Airbnb, saj obstaja možnost, da lahko uveljavi zavarovanje. Če gostitelj izve za škodo, ki je nastala na namestitvi, ki jo ima v lasti, mora o tem obvestiti Airbnb, če se z gostom ne moreta dogovoriti o rešitvi v 72 urah po prvem stiku z gostom, saj obstaja možnost, da takšen primer krije zavarovanje.

  Zahteva za dostavo zavarovalne police


  Ta pregled zavarovanja za gostitelje na Japonskem ne vključuje vseh pogojev, določil, omejitev in izjem zavarovalne police. Če želite zahtevati kopijo zavarovalne police, se obrnite na Aon Japan Ltd. in navedite podatke o svojem računu Airbnb.

  Zavarovalnica, pri kateri je sklenjena zavarovalna polica


  Sompo Japan Insurance Inc.