Preskoči na vsebino
Povabite prijatelje, naj se pridružijo skupnosti Airbnb
Prijatelji, ki še ne uporabljajo Airbnbja, bodo prejeli do €50 popusta na prvo rezervacijo, ki izpolnjuje pogoje. Preberite pogoje
Če želite povabiti prijatelje, se prijavite
Še nimate računa? Registracija
Kaj so povabila
Povabite prijatelje, ki še ne poznajo Airbnbja
Povabite prijatelje, ki še nimajo računa Airbnb, da se registrirajo prek vaše povezave.
Prijatelji prejmejo popust
Prijatelji, ki se registrirajo na Airbnbju prek vaše povezave, bodo prejeli do €40 popusta za rezervacijo prenočišča in €10 popusta za rezervacijo doživetja na Airbnbju v vrednosti €40 ali več.
Spomnite prijatelje, naj rezervirajo
Ko se bodo registrirali, bodo lahko kupon uporabili za rezervacijo, ki izpolnjuje pogoje.
Pogosta vprašanja
V Centru za pomoč si preberite te odgovore na pogosta vprašanja in preverite druge informacije o programu.
Koliko bo zaslužil moj prijatelj, ko ga povabim?
Višina zneska, ki ga za registracijo in rezervacijo potovanja prejme prijatelj, ki ste ga povabili na Airbnb, je odvisna od cene rezervacije brez davkov in stroškov za goste:

zapravite €200, da dobite popust v višini €10
zapravite €400, da dobite popust v višini €20
zapravite €600, da dobite popust v višini €30
zapravite €800 ali več, da dobite popust v višini €40

Poleg tega prijatelj prejme €10 popusta za prvo rezervacijo doživetja v vrednosti €40 ali več.
Čeprav me je prijatelj povabil na Airbnb, nisem prejel kupona.
Če ste bili povabljeni, se morate na Airbnbju registrirati prek povezave, ki vam jo je poslal vaš prijatelj. Kupon bo samodejno uporabljen ob rezervaciji, ki izpolnjuje pogoje. Če potrebujete dodatno pomoč, kliknite to povezavo.
Čeprav sem povabil prijatelja, nisem prejel dobroimetja za rezervacije
Airbnb ne nudi dobroimetja za rezervacije uporabnikom, ki so bili povabljeni po 1. oktobru 2020.