Za dostop do predlaganih rezultatov se pomaknite naprej

  10 najpomembnejših točk zimske različice Airbnbja za leto 2022

  Več o 10 posodobitvah, ki smo jih ustvarili samo za gostitelje.
  Avtor: Airbnb, datum: 16. nov. 2022
  Čas branja: 6 min
  Posodobljeno 16. nov. 2022

  Gostitelji ste v preteklem letu z nami delili veliko povratnih informacij. Na podlagi vaših povratnih informacij smo uvedli spremembe, s katerimi želimo izboljšati gostiteljsko izkušnjo.

  AirCover za gostitelje

  1. Še več zaščite AirCover: AirCover za gostitelje zdaj vključuje zaščito za avtomobile in ladje, ki so parkirani v sklopu vašega prenočišča, ter razširjeno kritje za umetniška dela in dragocenosti. Povečujemo tudi kritje za poškodovano lastnino gostitelja, in sicer z 1 milijona USD na 3 milijone USD.

  2. Preverjanje identitete gostov: preverjanje identitete smo razširili na vse goste, ki rezervirajo bivanje v 35 najbolj obiskanih državah in regijah na Airbnbju, kar predstavlja 90 % vseh rezervacij. V začetku leta 2023 pa bomo preverjanje identitete razširili na ves svet.

  3. Pregled rezervacij: razvili smo tehnologijo za pregled rezervacij, ki analizira približno sto dejavnikov, s katerimi lahko naznanimo rezervacije, pri katerih obstaja verjetnost, da bo prišlo do nedovoljenih zabav ali materialne škode. Po uspešnem preizkusu v Avstraliji bomo tehnologijo za pregled rezervacij uvedli tudi v ZDA in Kanadi, na svetovni ravni pa bo na voljo v začetku leta 2023.

  4. Preprostejši postopek za povračilo škode: zahtevo za povračilo škode lahko vložite v samo nekaj korakih.

  Preberite več o posodobitvah programa AirCover za gostitelje

  Osnovna pravila za goste

  5. Večja odgovornost gostov: uvajamo osnovna pravila za goste. To so novi zavezujoči standardi, ki od gostov zahtevajo, da spoštujejo vaše prenočišče in upoštevajo vaš hišni red. Vsak gost se bo pred rezervacijo moral strinjati s temi osnovnimi pravili. Goste bomo spodbujali k prevzemanju odgovornosti s sistemom izobraževanja, zamrznitvijo računa in po potrebi tudi z odstranitvijo s platforme.

  Preberite več o osnovnih pravilih za goste

  Izboljšave postopka za pisanje mnenj

  6. Podrobna mnenja o gostih: zdaj boste lahko napisali več podrobnosti o osebi, ki je bivala pri vas, in prebrali več informacij, ki so jih o gostu napisali drugi gostitelji. S pomočjo povratnih informacij boste lažje uveljavljali osnovna pravila.

  7. Zaščita pred mnenji, napisanimi iz maščevanja: lahko boste izpodbijali mnenja, napisana iz maščevanja – ne glede na to, kdaj so bila objavljena. To vključuje mnenja gostov, ki resno kršijo vaš standardni hišni red, priredijo zabavo v vašem prenočišču, poškodujejo vašo lastnino ali prekoračijo čas rezervacije.

  Preberite več o izboljšavah postopka za pisanje mnenj

  Hitro izplačilo

  8. Hitrejše prejemanje plačil: »hitro izplačilo« je nov način izplačila, s katerim prejmete denar 30 minut po tem, ko ga Airbnb nakaže – tudi med vikendi in prazniki. Hitro izplačilo je letos na voljo v ZDA, zanj pa velja strošek v višini 1,5 % (največ 15 USD na izplačilo).

  Preberite podrobnosti o hitrem izplačilu

  Airbnb kategorije

  9. Orodja za kategorije: v začetku leta 2023 boste lahko preverili, v katero kategorijo spada vaše prenočišče. Dodali boste lahko tudi več podrobnosti o funkcijah bivališča in s tem zagotovili, da bo uvrščeno v pravo kategorijo.

  10. Nove kategorije: dodajamo nove kategorije, ki bodo gostom pomagale odkriti več prenočišč. Najnovejše Airbnb kategorije so: »Novo«, »Priljubljeno«, »Hanoki«, »Vrh sveta«, »Prilagojeno posebnim potrebam«, »Raj za otroke« in »Zasebne sobe«.

  Preberite novosti glede Airbnb kategorij

  Poznate nekoga, ki želi postati gostitelj? Seznanite ga z orodjem Airbnb Setup – povsem nov, preprost način, ki gostiteljem omogoča, da airbnbjajo svoje prenočišče z neposrednimi in brezplačnimi napotki supergostitelja.

  Če imate pomisleke glede zadnje različice, jih lahko vedno delite z nami. Pošljite nam povratne informacije.

  Preberite naš vodnik po zimski različici Airbnb 2022

  Informacije v tem članku so se od objave morda spremenile.

  Airbnb
  16. nov. 2022
  Vam je to kaj pomagalo?