ZAVAROVANJE ZA GOSTITELJA

Zavarovanje za gostitelja

V redkih primerih, ko nekdo utrpi telesne poškodbe ali premoženjsko škodo med bivanjem v zavarovanem prenočišču, vas morda ščiti osnovno zavarovanje odgovornosti v višini do 1.000.000 USD.

V redkih primerih, ko nekdo utrpi telesne poškodbe ali premoženjsko škodo med bivanjem v zavarovanem prenočišču, vas morda ščiti osnovno zavarovanje odgovornosti v višini do 1.000.000 USD.

*Na voljo vsem gostiteljem po vsem svetu
Zaščita za gostitelje od prihoda gostov pa vse do njihovega odhoda
Brez primere v potovalni industriji

*Ne velja za gostitelje, ki ponujajo nastanitve prek podjetja Airbnb Travel, LLC, gostitelje na celinskem Kitajskem, gostitelje na Japonskem ali gostitelje doživetij.

Kaj obsega kritje?

Zavarovanje za gostitelja lahko krije:

─ vašo pravno odgovornost za telesne poškodbe gostov ali drugih oseb ─ vašo pravno odgovornost za škodo, ki nastane na lastnini, ki pripada gostom ali drugim osebam ─ vašo pravno odgovornost za škodo, ki jo povzročijo gost ali druge osebe v skupnih prostorih, kot so preddverje stavbe in sosednje nepremičnine

Zavarovanje za gostitelja ne krije:

─ namerno povzročena telesna poškodba ali premoženjska škoda (ne gre za nesrečo), ─ izguba prihodka, ─ škoda, povzročena v vašem bivališču ali na lastnini (*morda jo krije Airbnbjeva garancija za gostitelja)

*Airbnbjeva garancija za gostitelja ni povezana z zavarovanjem za gostitelja ali družbo Airbnb UK Services Limited.

Prizadevamo si, da bi spodbujali varno in zaupanja vredno skupnost po vsem svetu.

Prizadevamo si, da bi spodbujali varno in zaupanja vredno skupnost po vsem svetu.

Ker sem že bil v vlogi gosta, imam veliko manj razlogov za skrb. Vedel sem, da bo moje bivališče zavarovano in da bodo gostje spoštljivi.«
Ker sem že bil v vlogi gosta, imam veliko manj razlogov za skrb. Vedel sem, da bo moje bivališče zavarovano in da bodo gostje spoštljivi.«

Uslan, gostitelj v Londonu

Uslan, gostitelj v Londonu

Ker sem že bil v vlogi gosta, imam veliko manj razlogov za skrb. Vedel sem, da bo moje bivališče zavarovano in da bodo gostje spoštljivi.«
Ker sem že bil v vlogi gosta, imam veliko manj razlogov za skrb. Vedel sem, da bo moje bivališče zavarovano in da bodo gostje spoštljivi.«

Uslan, gostitelj v Londonu

Uslan, gostitelj v Londonu

Postopek uveljavljanja zahtevka

1. Prijavni obrazec je izpolnjen

Ko gostitelj, gost ali tretja oseba stopi v stik z ekipo za podporo skupnosti, bo Airbnb posredoval informacije glede postopka vložitve zahtevka.

2. Zavarovatelj imenuje cenilca škode, ki nato pregleda zahtevek

Ko izpolnite prijavni obrazec, bo cenilec škode v imenu zavarovalnice stopil v stik z vami, da se pogovori o zahtevku in pridobi potrebne informacije.

3. Utemeljenost zahtevka se preučuje

Pooblaščeni cenilec škode poravna zahtevek v skladu s pogoji zavarovalne police »Zavarovanje za gostitelja« ter veljavnimi zakoni in predpisi, ki veljajo v pristojni državi.

Za zavarovanje za gostitelja veljajo nekateri pogoji, pravila in izključitve.
 Če želite izvedeti več, prenesite izčrpen povzetek programa .

Odgovori na vaša vprašanja

Kaj moram storiti, da bom zavarovan v okviru zavarovanja za gostitelja?

Ne. Če se strinjate, da boste na Airbnbju objavili namestitev ali jo še naprej objavljali, ste kot *gostitelj zavarovani v okviru zavarovanja za gostitelja za primer nezgod, do katerih pride med bivanjem na Airbnbju. Upoštevajte, da za zavarovanje za gostitelja veljajo zavarovalni pogoji, pravila in izključitve.

Gostitelji, ki želijo odkloniti program zavarovanja za gostitelja, morajo storiti naslednje: – pošljite nam e-sporočilo z e-naslova, ki je povezan z vašim računom gostitelja, – dodajte svoje ime in priimek ter telefonsko številko, povezano z vašim računom gostitelja, – dodajte točno ime vnosa.

Upoštevajte, da bomo e-naslov, prek katerega ste poslali zahtevo za odklonitev kritja, spremljali samo za namen obdelave tovrstne zahteve.

*Ne velja za gostitelje, ki nudijo nastanitve prek podjetja Airbnb Travel, LLC, gostitelje na celinskem Kitajskem, gostitelje na Japonskem in gostitelje doživetij.

Ste pripravljeni na vlogo gostitelja?

Ste pripravljeni na vlogo gostitelja?