ZAVAROVANJE ZA GOSTITELJA

Zavarovanje za doživetja

V redkih primerih, ko se med doživetjem z zavarovalnim kritjem oseba poškoduje ali pa pride do premoženjske škode, gostitelje morda ščiti zavarovanje odgovornosti v višini do 1.000.000 USD.

Na voljo za večino doživetij, ki jih prirejajo gostitelji
Poskrbite za zaščito gostiteljev ─ od začetka do konca doživetja
Brez primere v potovalni industriji

Ta program velja za gostitelje doživetij, razen na celinskem Kitajskem in na Japonskem. Ne velja za gostitelje nastanitev.

Kaj obsega zavarovalno kritje?

Zavarovanje za doživetja lahko krije:

─ Vaša pravna odgovornost za telesne poškodbe gostov ali drugih oseb ─ Vaša pravna odgovornost za škodo, ki nastane na lastnini, ki pripada gostom ali drugim osebam

Zavarovanje za doživetja ne krije:

– namerno povzročena telesna poškodba ali premoženjska škoda (ne gre za nesrečo), – škoda, izguba ali kraja osebne lastnine gostitelja, – doživetja, ki vključujejo letala ali določene vrste ekstremnih dejavnosti (kot sta skok z elastiko in smučanje s helikopterjem).

Brezskrbno sprejemanje gostov

Čas priprave doživetja

Zavarovanje za doživetja lahko gostiteljem nudi kritje v času izvajanja doživetja, kot tudi med pripravo lokacije, kjer se bo odvijalo doživetje (pred začetkom ali po koncu doživetja), v skladu z zavarovalnimi pogoji, pravili in izključitvami.

Zavarovalno kritje za sogostitelje

Zavarovanje za doživetja morda nudi tudi kritje za sogostitelje, ki nudijo storitve, povezane z doživetji, v skladu z zavarovalnimi pogoji, pravili in izključitvami.

Prizadevamo si, da bi spodbujali varno in zaupanja vredno skupnost po vsem svetu.

Postopek razrešitve zahtevka

1. Prijavni obrazec je izpolnjen

Gostitelj, gost ali tretja oseba izpolni in predloži obrazec za pridružitev programu zavarovanja.

2. Zavarovatelj imenuje cenilca škode, ki nato pregleda zahtevek

Ko izpolnite prijavni obrazec, bo cenilec škode v imenu zavarovalnice stopil v stik z vami, da se pogovori o zahtevku in pridobi potrebne informacije.

3. Dodeljeni cenilec škode preuči zahtevek

Pooblaščeni cenilec škode poravna zahtevek v skladu s pogoji zavarovalne police »Zavarovanje za gostitelja« ter veljavnimi zakoni in predpisi, ki veljajo v pristojni državi.

Za zavarovanje za doživetja veljajo nekateri pogoji, pravila in izključitve.
 Če želite izvedeti več, prenesite izčrpen povzetek programa.

Odgovori na vaša vprašanja

Kaj moram storiti, da bom zavarovan v okviru zavarovanja za doživetja?

Ne. Ko postanete gostitelj doživetij in se strinjate z Airbnbjevimi Pogoji storitve, se obenem strinjate, da ste v primeru nezgod v času doživetij na Airbnbju kriti z zavarovanjem za doživetja. Upoštevajte, da za zavarovanje za doživetja veljajo zavarovalni pogoji, pravila in izključitve.

Če želite odkloniti zavarovanje za doživetja, morate storiti naslednje: – pošljite nam e-sporočilo z e-naslova, ki je povezan z računom gostitelja doživetja, – dodajte svoje ime in priimek ter telefonsko številko, povezano z računom gostitelja doživetja, – dodajte natančen naslov doživetja, ki ga prirejate.

Upoštevajte, da bomo e-naslov, prek katerega ste poslali zahtevo za odklonitev kritja, spremljali samo za namen obdelave tovrstne zahteve.

Ali zavarovanje za doživetja velja za doživetja na spletu?

Gostitelji doživetij na spletu imajo morda kritje v okviru zavarovanja za doživetja, ko se v redkih primerih poškoduje gost ali pa nastane škoda na njegovi lastnini med enim izmed interaktivnih video srečanj, za nastale poškodbe ali škodo pa je pravno odgovoren gostitelj. Zavarovanje za doživetja ne krije tveganj, ki so jim izpostavljeni gostitelji na spletu, kot so obrekovanje ali kraja elektronskih podatkov ali kršitve pravic intelektualne lastnine.

Za več informacij o prirejanju doživetij obiščite Center za pomoč.

Ste pripravljeni, da ustvarite doživetje?