Po vnosu v iskalno vrstico se bodo prikazali predlogi. Za pregled uporabite puščici gor in dol. Za izbiro uporabite tipko Enter. Če je izbor fraza, bo ta fraza uporabljena v iskanju. Če je predlog povezava, se bo brskalnik pomaknil na to stran.
Pravilnik o skupnosti

Pravilnik o izrednih okoliščinah

Opomba: od 31. maja 2022 okoliščine, povezane s pandemijo COVID-19, niso več zajete v ta pravilnik. Za rezervacije, opravljene pred 31. majem 2022, bodo še naprej zajete nekatere okoliščine, povezane z boleznijo COVID-19. Za rezervacije v okviru programa Luxe in rezervacije domačih gostov v Južni Koreji se uporabljajo drugi pravilniki.

Datum začetka veljavnosti: 20. januar 2021

Pregled

Ta pravilnik o izrednih okoliščinah pojasnjuje, kako obravnavamo odpovedi rezervacij v primeru nepredvidljivih okoliščin, na katere nimate vpliva in do katerih pride po opravljeni rezervaciji. Zaradi takšnih okoliščin rezervacije ni mogoče oziroma je z zakonom ni dovoljeno zaključiti. Ta pravilnik velja za rezervacije prenočišč in doživetij.

Če je rezervacijo mogoče odpovedati v skladu s tem pravilnikom, ta pravilnik prevlada nad gostiteljevim pravilnikom o odpovedi. Gostje, ki so jih prizadele okoliščine, zajete v tem pravilniku, lahko odpovejo rezervacijo in, glede na okoliščine, prejmejo vračilo denarja, dobroimetje za rezervacije in/ali drugo nadomestilo. Gostitelji, ki so jih prizadele okoliščine, zajete v tem pravilniku, lahko odpovejo rezervacijo brez neugodnih posledic, vendar bomo glede na okoliščine morda v njihovem koledarju blokirali datume odpovedanih rezervacij.

Katere okoliščine so zajete

V tem pravilniku se izraz »okoliščine« nanaša na spodaj navedene situacije, ki nastopijo po opravljeni rezervaciji in ki jih ni bilo mogoče predvideti v času rezervacije. To pomeni, da rezervacije ni mogoče zaključiti, saj te okoliščine to preprečujejo ali z zakonom prepovedujejo.

Spremembe vladnih zahtev glede potovanj. Nepričakovane spremembe zahtev, ki jih vladna agencija uvede za vizume ali potne listine in zaradi katerih potovanje na destinacijo ni mogoče. To ne vključuje izgubljenih ali pretečenih potovalnih dokumentov niti drugih osebnih okoliščin, na podlagi katerih lahko gost pridobi dovoljenje za potovanje.

Razglašene izredne razmere in epidemije. Izredne razmere na lokalni ali državni ravni, epidemije, pandemije in izredne razmere na področju javnega zdravja, ki jih razglasi vlada. To ne vključuje obstoječih bolezni, ki so značilne za določeno območje, na primer malarija na Tajskem ali mrzlica denga na Havajih.

Vladne omejitve potovanj. Omejitve potovanj, ki jih uvede vladna agencija in zaradi katerih potovanje na lokacijo prenočišča in z nje ter bivanje na tej lokaciji ni mogoče oziroma ni dovoljeno. To ne vključuje nezavezujočih potovalnih priporočil in podobnih navodil vladnih organov.

Vojaški napadi in druga dejanja sovražnosti. Dejanja, ki so posledica vojne in sovražnosti, napadi, državljanska vojna, terorizem, eksplozije, bombni napadi, upori, nemiri, vstaja, državljanski in civilni nemiri.

Naravne nesreče. Naravne nesreče, višja sila, obsežni izpadi kritične infrastrukture, vulkanski izbruhi, cunamiji ter drugi hudi in neobičajni vremenski pojavi. To ne vključuje vremenskih in naravnih razmer, ki so še posebej pogoste in jih je zato mogoče predvideti na tej lokaciji,kot so orkani, ki nastanejo v času sezone orkanov na Floridi.

Kaj ni zajeto v pravilniku

Vse ostale okoliščine. Po tem pravilniku je mogoče odpovedati samo rezervacije v primeru okoliščin, ki so opisane zgoraj. Vse ostale okoliščine niso zajete. V skladu s tem pravilnikom ni mogoče odpovedati rezervacij zaradi naslednjih okoliščin: nepričakovano resno zdravstveno stanje, bolezen ali poškodba; zakonske obveznosti, kot so dolžnost porotnika, sodni postopki ali vojaške dolžnosti; potovalna priporočila ali druga navodila vladnih organov (ki ne povzročijo prepovedi potovanja); odpoved ali sprememba datuma dogodka, zaradi katerega je bila opravljena rezervacija; in motnje na področju prevoznih storitev, ki niso povezane z okoliščinami, kot so zaprtja cest ter odpovedi letov in prevoza z vlaki, avtobusi in trajekti. Če v teh primerih odpoveste rezervacijo, bo višina zneska vračila odvisna od pravilnika o odpovedi, ki velja za rezervacijo.

Kaj morate storiti

Če vas obvestimo ali objavimo informacije, ki potrjujejo, da ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, upoštevajte navodila za odpoved rezervacije, ki vam jih posredujemo. Ko vas bomo obvestili ali objavili informacije o tem, kako ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, bi morali imeti možnost za odpoved rezervacije v skladu s tem pravilnikom. Pojdite na stran »Potovanja«, kjer odpoveste zadevno rezervacijo. Če menite, da ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, vendar vas o nastalih okoliščinah nismo obvestili niti objavili informacij, se obrnite na nas, da boste lahko odpovedali svojo rezervacijo. V vsakem primeru morate predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako so okoliščine vplivale na vas ali vašo rezervacijo.

Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na nas.

Drugi pogoji, ki jih morate upoštevati

Ta pravilnik velja za vse rezervacije z datumom prihoda gostov v času veljavnosti pravilnika o odpovedi ali pozneje. Ta pravilnik ne velja za rezervacije v okviru programa Luxe, za katere velja poseben pravilnik o povračilu stroškov gostom, ki so rezervacije opravili v okviru programa Luxe.

Vam je ta članek pomagal?

Podobni članki

Poiščite pomoč glede rezervacij, računa in marsičesa drugega.
Prijava ali registracija