Po vnosu v iskalno vrstico se bodo prikazali predlogi. Za pregled uporabite puščici gor in dol. Za izbiro uporabite tipko Enter. Če je izbor fraza, bo ta fraza uporabljena v iskanju. Če je predlog povezava, se bo brskalnik pomaknil na to stran.
Pravilnik o skupnosti

Pravilnik o nepredvidljivih dogodkih večjih razsežnosti

Posodabljamo ta pravilnik. Novi pravilnik je prikazan na vrhu te strani in bo veljal za vse rezervacije, ki se začnejo dne 6. junija 2024 ali pozneje, razen če uporabniki od Airbnbja prejmejo drugačno obvestilo. Obstoječi pravilnik je prikazan na dnu strani in velja za prejšnje rezervacije.

Datum začetka veljavnosti: 6. junij 2024

Pregled

Odpovedi in vračila denarja za rezervacije na Airbnbju na splošno ureja pravilnik o odpovedi, ki velja za vnos. V redkih okoliščinah, ko nepredvidljivi dogodki večjih razsežnosti preprečujejo ali zakonsko prepovedujejo dokončanje rezervacije, lahko stopi v veljavo pravilnik o nepredvidljivih dogodkih večjih razsežnosti (v nadaljevanju: »pravilnik«). Ko velja ta pravilnik, lahko gostje odpovejo rezervacijo in prejmejo vračilo denarja, dobroimetje za rezervacije in/ali drugo nadomestilo, ne glede na pravilnik o odpovedi, ki velja za rezervacijo, gostitelji pa lahko odpovejo rezervacijo brez stroškov ali drugih neugodnih posledic, čeprav bo koledar v njihovem vnosu ostal blokiran za datume odpovedane rezervacije.

Ta pravilnik velja za rezervacije prenočišč in doživetij, velja pa tudi za rezervacije, ki so v teku ali se začnejo na datum začetka veljavnosti pravilnika ali po njem, razen če uporabniki od Airbnbja prejmejo drugačno obvestilo. Pravilnik o nepredvidljivih dogodkih večjih razsežnosti ni zavarovalna polica.

Kateri dogodki so zajeti

V tem pravilniku so zajeti naslednji dogodki, če vplivajo na lokacijo vaše rezervacije, nastopijo po opravljeni rezervaciji in če rezervacije ni mogoče zaključiti, ker okoliščine dogodka to preprečujejo ali zakonsko prepovedujejo (v tem pravilniku imenovani »dogodki«):

Razglašene izredne razmere in epidemije na področju javnega zdravja. Uradno razglašene epidemije, pandemije in izredne razmere na področju javnega zdravja. To ne vključuje endemičnih bolezni (na primer gripe) ali bolezni, ki so značilne za določeno območje (na primer malarija na Tajskem). Ta pravilnik o nepredvidljivih dogodkih večjih razsežnosti ne zajema bolezni COVID-19.

Vladne omejitve potovanj. Obvezne omejitve potovanj, ki jih odredi vladna agencija, kot je odredba o evakuaciji. To ne vključuje nezavezujočih potovalnih priporočil in podobnih navodil vladnih organov.

Vojaški napadi in druga dejanja sovražnosti. Dejanja, ki so posledica vojne in sovražnosti, napadov, državljanske vojne in terorizma, eksplozij, bombnih napadov, uporov, nemirov in vstaj.

Obsežni izpadi kritične infrastrukture. Dolgotrajni izpadi kritične infrastrukture, kot so ogrevanje, voda in elektrika, vplivajo na veliko večino prenočišč na določeni lokaciji.

Naravne nesreče. Naravne nesreče in drugi hudi vremenski pojavi. Vremenske in naravne razmere, ki so dovolj pogoste, da jih je mogoče predvideti na določeni lokaciji (na primer orkani, ki nastanejo v času sezone orkanov na Floridi), so zajeti le, če povzročijo drug dogodek, ki je zajet v tem pravilniku in preprečuje dokončanje rezervacije, kot je odredba o obvezni evakuaciji ali obsežen izpad osnovnih komunalnih storitev.

Kaj se zgodi, če na rezervacijo vpliva dogodek, ki je zajet v pravilniku

Ko pride do dogodka večjih razsežnosti, ocenimo okoliščine, da ugotovimo, ali je treba uporabiti pravilnik o nepredvidljivih dogodkih večjih razsežnosti. Če pravilnik stopi v veljavo, ta velja za prizadeto območje in časovni okvir, v katerem lahko pričakujemo, da bodo okoliščine dogodka preprečile ali zakonsko prepovedale dokončanje rezervacij. Rezervacije izven tega območja in opredeljenega časovnega okvira morda ne bodo izpolnjevale pogojev, vendar bodo lahko gostitelji rezervacije kljub temu odpovedali brez neugodnih posledic, če gostov ne bodo mogli sprejeti. Te okoliščine nenehno spremljamo in po potrebi prilagajamo kritje, da odraža spreminjajoče se razmere. Če menite, da ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, stopite v stik z nami in preverite, ali izpolnjuje pogoje.

Kaj ni zajeto v pravilniku

Zavedamo se, da vam načrte lahko prekrižajo tudi druge okoliščine, na katere nimate vpliva. V vseh ostalih primerih, ki niso navedeni zgoraj, za vašo rezervacijo še naprej velja gostiteljev pravilnik o odpovedi, ki je naveden v vnosu.

Primeri pogostih dogodkov, ki jih ta pravilnik ne zajema:

  • dogodki, ki vplivajo na gosta ali njegovo zmožnost potovanja, vendar ne vplivajo na lokacijo rezervacije,
  • nepričakovana poškodba ali bolezen,
  • uradne obveznosti, kot so dolžnost sodelovanja v poroti ali sodnem postopku,
  • nezavezujoča potovalna priporočila ali druga navodila vladnih organov, ki ne določajo prepovedi potovanj,
  • odpoved ali sprememba datuma dogodka, v zvezi s katerim je bila opravljena rezervacija,
  • motnje v prevozu, ki niso povezane s kritim dogodkom, kot so stečaj letalskega prevoznika, prometne stavke in zaprtja cest zaradi vzdrževanja.

Za rezervacije, ki niso zajete v tem pravilniku, gostiteljem in gostom priporočamo, da poiščejo obojestransko sprejemljiv dogovor, kot je vračilo celotnega ali delnega zneska rezervacije ali sprememba datumov rezervacije. Upoštevajte, da gostitelj po lastni presoji odloča o morebitnih vračilih denarja, ki niso zajeta v pravilniku o odpovedi rezervacije. Airbnb ne sodeluje pri takšnih vračilih denarja in ne jamči zanje.

Kako ta pravilnik vpliva na gostitelje

Če za rezervacijo velja pravilnik o nepredvidljivih dogodkih večjih razsežnosti, lahko gostitelji odpovejo rezervacijo brez stroškov ali drugih negativnih posledic. Če gostitelj odpove rezervacijo v skladu s tem pravilnikom, bodo datumi odpovedane rezervacije blokirani v njegovem koledarju vnosa. Če je rezervacija odpovedana v skladu s tem pravilnikom, gostitelj ne bo prejel izplačila za datume odpovedane rezervacije. Če je že prejel izplačilo, pa bomo odtegnili znesek vračila denarja od njegovih prihodnjih izplačil.

Ne glede na to, ali za rezervacijo velja ta pravilnik, lahko gostitelji brez stroškov ali drugih negativnih posledic odpovejo rezervacijo iz določenih utemeljenih razlogov, kot je obsežna škoda v prenočišču. Gostitelji morajo odpovedati rezervacijo, če njihovo prenočišče ni primerno za bivanje oz. oprema ne ustreza opisu prenočišča, ki ga je rezerviral gost. Če tega ne storijo, bomo morda odstranili njihov vnos, odpovedali obstoječe rezervacije in gostom vrnili denar, dokler prenočišče ne bo ponovno primerno za bivanje in skladno z opisom prenočišča. Če tega ne storijo, prav tako kršijo naša osnovna pravila za gostitelje, kar lahko privede do posledic, vključno z odstranitvijo računa.

Drugi pogoji, ki jih morate upoštevati

Ta pravilnik ne omejuje vaših pravic v skladu z lokalnimi predpisi. Prav tako odločitve, ki jih sprejme Airbnb v skladu s tem pravilnikom, ne vplivajo na vaše zakonske pravice.

Pravilnik o izrednih okoliščinah

Datum začetka veljavnosti: 20. januar 2021

Pregled

Ta pravilnik o izrednih okoliščinah pojasnjuje, kako obravnavamo odpovedi rezervacij v primeru nepredvidljivih okoliščin, na katere nimate vpliva in do katerih pride po opravljeni rezervaciji. Zaradi takšnih okoliščin rezervacije ni mogoče oziroma je z zakonom ni dovoljeno zaključiti. Ta pravilnik velja za rezervacije prenočišč in doživetij.

Če je rezervacijo mogoče odpovedati v skladu s tem pravilnikom, ima ta pravilnik prednost pred gostiteljevim pravilnikom o odpovedi. Gostje, ki so jih prizadele okoliščine, zajete v tem pravilniku, lahko odpovejo rezervacijo in, glede na okoliščine, prejmejo vračilo denarja, dobroimetje za rezervacije in/ali drugo nadomestilo. Gostitelji, ki so jih prizadele okoliščine, zajete v tem pravilniku, lahko odpovejo rezervacijo brez negativnih posledic, vendar bomo glede na okoliščine morda v njihovem koledarju blokirali datume odpovedane rezervacije.

Kateri dogodki so zajeti

V tem pravilniku se izraz »dogodki« nanaša na spodaj navedene okoliščine, ki nastopijo po opravljeni rezervaciji in ki jih ni bilo mogoče predvideti v času rezervacije. To pomeni, da rezervacije ni mogoče zaključiti, saj ti dogodki to preprečujejo ali zakonsko prepovedujejo.

Spremembe vladnih zahtev glede potovanj. Nepričakovane spremembe zahtev, ki jih vladna agencija uvede za vizume ali potne listine in zaradi katerih potovanje na destinacijo ni mogoče. To ne vključuje izgubljenih ali pretečenih potovalnih dokumentov niti drugih osebnih okoliščin, na podlagi katerih lahko gost pridobi dovoljenje za potovanje.

Razglašene izredne razmere in epidemije. Izredne razmere na lokalni ali državni ravni, epidemije, pandemije in izredne razmere na področju javnega zdravja, ki jih razglasi vlada. To ne vključuje obstoječih bolezni, ki so značilne za določeno območje, na primer malarija na Tajskem ali mrzlica denga na Havajih.

Vladne omejitve potovanj. Omejitve potovanj, ki jih uvede vladna agencija in zaradi katerih potovanje na lokacijo prenočišča in z nje ter bivanje na tej lokaciji ni mogoče oziroma ni dovoljeno. To ne vključuje nezavezujočih potovalnih priporočil in podobnih navodil vladnih organov.

Vojaški napadi in druga dejanja sovražnosti. Dejanja, ki so posledica vojne in sovražnosti, napadi, državljanska vojna, terorizem, eksplozije, bombni napadi, upori, nemiri, vstaja, državljanski in civilni nemiri.

Naravne nesreče. Naravne nesreče, višja sila, obsežni izpadi kritične infrastrukture, vulkanski izbruhi, cunamiji ter drugi hudi in neobičajni vremenski pojavi. To ne vključuje vremenskih in naravnih razmer, ki so še posebej pogoste in jih je zato mogoče predvideti na tej lokaciji,kot so orkani, ki nastanejo v času sezone orkanov na Floridi.

Kaj ni zajeto v pravilniku

Vsi ostali dogodki. V skladi s tem pravilniku lahko rezervacije odpoveste samo v primeru zgoraj opisanih dogodkov. Vsi ostali dogodki niso zajeti. V skladu s tem pravilnikom rezervacij ne morete odpovedati zaradi naslednjih dogodkov: nepričakovano resno zdravstveno stanje, bolezen ali poškodba; zakonske obveznosti, kot so dolžnost porotnika, sodni postopki ali vojaške dolžnosti; potovalna priporočila ali druga navodila vladnih organov (ki ne določajo prepovedi potovanj); odpoved ali sprememba datuma dogodka, zaradi katerega je bila opravljena rezervacija; in motnje na področju prevoznih storitev, ki niso povezane z okoliščinami, kot so zaprtja cest ter odpovedi letov in prevoza z vlaki, avtobusi in trajekti. Če v teh primerih odpoveste rezervacijo, bo višina zneska vračila odvisna od pravilnika o odpovedi, ki velja za rezervacijo.

Kaj morate storiti

Če vas obvestimo ali objavimo informacije, ki potrjujejo, da ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, upoštevajte navodila za odpoved rezervacije, ki vam jih posredujemo. Ko vas bomo obvestili ali objavili informacije o tem, kako ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, bi morali imeti možnost za odpoved rezervacije v skladu s tem pravilnikom tako, da na strani »Potovanja« odpoveste zadevno rezervacijo. Če menite, da ta pravilnik velja za vašo rezervacijo, vendar vas o nastalih okoliščinah nismo obvestili niti objavili informacij, se obrnite na nas, da boste lahko odpovedali svojo rezervacijo. V vsakem primeru morate predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako so okoliščine vplivale na vas ali vašo rezervacijo.

Če imate kakršnakoli vprašanja, stopite v stik z nami.

Drugi pogoji, ki jih morate upoštevati

Ta pravilnik velja za vse rezervacije z datumom prihoda gostov ob začetku veljavnosti pravilnika o odpovedi ali pozneje.

Vam je ta članek pomagal?

Podobni članki

Poiščite pomoč glede rezervacij, računa in marsičesa drugega.
Prijava ali registracija